Aktuality

Modernizácia divadelnej sály v Bábkovom divadle v Košiciach

Bábkové divadlo v Košiciach – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja – sa v roku 2021 projektom Modernizácia divadelných sál zapojilo do grantovej výzvy Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Idea modernizácie hodnotiteľov zaujala a divadlo tak môže rozbehnúť práce na skvalitňovaní technického vybavenia divadelných priestorov za vyše 206-tisíc eur. Na základe žiadosti bol pre Bábkové divadlo v Košiciach schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 196 514,42 eur, zvyšok predstavuje spolufinancovanie zriaďovateľa divadla, Košického samosprávneho kraja. Projekt je realizovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Riadiacim orgánom projektu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb, zlepšiť udržateľnosť a odolnosť kultúrnej inštitúcie. Druhým cieľom je zlepšenie úrovne hygienických štandardov. Oba ciele divadlo dosiahne vďaka novému zvukovému a osvetľovaciemu systému, ktorý skvalitní umelecký zážitok divákov. Súčasťou modernizácie je aj audiovizuálny systém, prostredníctvom ktorého bude môcť byť divadlo bližšie k divákom i v on-line priestore. Táto potreba sa ukázala ako prínosná pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu počas pandémie covid-19. Do priestorov divadla pribudli aj germicídne žiariče či dezinfekčné stojany pre skvalitnenie bezpečnosti a pohodlia divákov i zamestnancov.

Idea projektu modernizácie sál vyplynula prirodzene z potrieb divadla pre jeho hlavnú činnosť. Svetelná technika založená na halogénových zdrojoch svetla, ktoré patria k energeticky najmenej efektívnym v divadelných sálach, bola na hranici životnosti. Nedostatočná kvalita prenosu zvuku do sály, jeho vyváženosť, problematický odposluch pre hercov na javisku – to všetko bolo obmedzujúce pri divadelnej tvorbe. Bolo nevyhnutné, aby technologické vybavenie sál prešlo po desaťročiach modernizáciou.

Obmena technologického vybavenia sa realizuje plne v súlade s prihliadnutím na životné prostredie, keďže napr. nová svetelná technológia je založená na energeticky efektívnejších LED svietidlách a reflektoroch. Projekt bude ukončený do konca roka 2023. Časť prác sa v priestoroch bábkovej sály na Alžbetinej ulici realizovala už počas divadelných prázdnin, ich dokončenie je plánované v priebehu jesenných mesiacov. Vďaka úspešnej realizácii projektu bude mať Bábkové divadlo v Košiciach špičkovú ozvučovaciu a osvetľovaciu techniku, ktorá spĺňa štandardy moderných európskych divadiel.

Mgr. Martin Konečný, PhD., manažér

Bábkové divadlo v Košiciach

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore