Tlačové správy

Digitálni remeselníci

Na Strednej odbornej škole technickej Kukučínova 23 v Košiciach budú mať, vďaka úspechu v projekte ČSOB Nadácie, digitálnu triedu a v nej digitálnych žiakov. Úspech je o to cennejší, že žiadosť poslalo 231 subjektov. SOŠ technická bude mať na svoje digitálne aktivity k dispozícii 16 830 EUR.

„Už od roku 2020 so študentmi odborov technik energetik, vodár, murár, tesár, maliar testujeme možnosti vzdelávania nahradením klasických zošitov a učebníc. V trojročných odboroch to nie je štandard. Ale potvrdilo sa nám, že práve preto je to pre chlapcov atraktívne,“ hovorí riaditeľ školy PhDr. Ján Pituch. Autorom projektu je učiteľ odborných predmetov Ing. Vladimír Popík, ktorý má na svojom konte už úspechy s projektom Off Grid House (energeticky nezávislý mikrodom) alebo tretie miesto v celoslovenskej súťaži Nebuď fejker.

Cieľom „Digitálnej triedy s umelou inteligenciou“ je zvýšiť povedomie o digitalizácii vo vzdelávaní. Študenti sa učia kriticky myslieť a využívať moderné technológie aj v rámci tradičných stavebných remesiel. Neznamená to však, že chlapci a dievčatá už nebudú vôbec písať rukou. Pomocou aktívneho digitálneho pera a myši budú môcť budúci energetici, vodári, či murári počítať príklady, kresliť schémy a náčrty a pohodlne rysovať v CAD programoch na tablete. O túto inovatívnu metódu sa chce SOŠ technická podeliť aj s inými školami a to prostredníctvom inštruktážnych video návodov s témami Ako zriadiť digitálnu triedu, nastaviť IT systém a podobne. Vďaka knižnej publikácii bude mať každý v rukách návod, ako tieto nástroje využiť priamo na svojej škole. www.digitalnatrieda.sk

Digitálnu triedu si budú môcť záujemcovia o štúdium vyskúšať už 16. novembra 2023 počas Dňa otvorených dverí SOŠ technickej v Košiciach.

Stredná odborná škola technická Kukučínova 23 v Košiciach vznikla ako vzdelávacie centrum podniku Pozemné stavby. Vo vzdelávaní sa opiera o svoju 75 ročnú skúsenosť a tradičné stavebné remeslá. „Niektoré školy sa prispôsobili dobe aj tým, že kompletne zmenili odbory. My vidíme zmysel a prínos pre spoločnosť v zachovaní tradičných remesiel. To ale neznamená, že sme zaspali dobu. Sme otvorení inováciám a modernizácii, ktorú sa momentálne podarilo priniesť kolegovi. Jeho digitálna trieda je pre študentov veľmi motivujúca. Prečo by aj moderný murár nemohol mať svoje pracovné podklady v tablete. My ho naučíme nielen to, ako ukladať tehlu na tehlu, ale, ak má záujem, prácu si dokáže efektívne digitálne plánovať a manažovať,“ dodáva Mgr. Ivana Hostovičaková, zástupkyňa riaditeľa školy.

Kontakt:

Mgr. Ivana Smrčová, smrcova.ivana@gmail.com, +421905742943

www.soskuke.sk

https://www.instagram.com/sostkukucinova/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086558804710

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore