Tlačové správy

Diabetes nie je iba dedičné ochorenie!

Svetový deň diabetu, 14. november,  sa pripomína od roku 1991. V tento deň v roku 1891 sa narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Banting, ktorý spolu s Charlesom Bestom v roku 1921 vynašli inzulín. V roku 1923 bola za tento objav udelená Nobelova cena za fyziológiu a medicínu. Modrý kruh ako symbol jednoty je univerzálnym logom diabetu od roku 2007.

Jedným z hlavných cieľov Svetového dňa diabetu je zvýšiť povedomie o diabete po celom svete. Toto ochorenie postihuje milióny ľudí, a mnohí z nich nie sú správne informovaní o jeho príčinách, prevencii a liečbe. Svetový deň diabetu slúži ako príležitosť na vzdelávanie verejnosti a odstraňovanie mýtov a predsudkov spojených s diabetom.

Hormón inzulín

Diabetes mellitus, známy aj ako diabetes, je chronické ochorenie spojené s vysokou hladinou cukru (glukózy) v krvi. Cukor je dôležitý zdroj energie pre naše bunky, ale jeho spracovanie je kontrolované hormónom nazývaným inzulín. Umožňuje, aby sa glukóza získaná z potravy dostala dovnútra bunky a tam bola premenená na energiu. Pri cukrovke telo buď prestane vyrábať dostatok inzulínu, ktorý sa tvorí v pankrease (diabetes mellitus 1. typu), alebo nevyužíva inzulín správne (diabetes mellitus 2. typu). V oboch prípadoch poruchy dochádza k zvýšeniu koncentrácie krvného cukru (hyperglykémia). Diabetes nie je iba dedičné ochorenie, preto by sa mali mať na pozore aj tí, ktorí ochorenie v rodine nemajú. Ak nie je diabetes liečený alebo je liečený nedostatočne, môže viesť k poškodeniu niektorých tkanív, predovšetkým očí, obličiek, periférnych nervov a ciev.

Existujú dva hlavné typy diabetu. Diabetes 1. typu je autoimunitné ochorenie, kde imunitný systém tela napadá a ničí inzulín produkujúce bunky v pankrease. Títo pacienti potrebujú pravidelné dávky inzulínu, pretože ich telo nedokáže produkovať tento hormón. Obvykle sa prejavuje u detí a mladých dospelých, ale môže sa vyvinúť v akomkoľvek veku. Hlavné príznaky zahŕňajú náhly úbytok hmotnosti, časté močenie, silný smäd a vysokú hladinu cukru v krvi.

Diabetes 2. typu  je spojený s rezistenciou na inzulín a nedostatočnou produkciou inzulínu. To znamená, že telo buď nepoužíva inzulín efektívne, alebo ho neprodukuje v dostatočnom množstve. Tento typ diabetu sa často rozvíja u dospelých, najmä u ľudí s nezdravým životným štýlom, vrátane nevyváženej stravy a nedostatku pohybu. Hlavné príznaky zahŕňajú únavu, časté močenie, zvýšený smäd, problémy s hojením rán, problémy so zrakom a iné.

Dôležitá včasná diagnostika a liečba

Dôležité je, aby diabetes bol riadne diagnostikovaný a riadne liečený. Liečba zahŕňa zmenu životného štýlu, vrátane stravovacích návykov a cvičenia, a môže zahŕňať aj liečbu inzulínom alebo inými liekmi. Pravidelná starostlivosť a monitorovanie sú kľúčové pre riadenie diabetu a minimalizovanie jeho komplikácií. Diabetes sa diagnostikuje a monitoruje na základe hladiny cukru (glukózy) v krvi. Dôležité je identifikovať diabetes včas, aby bolo možné začať liečbu a minimalizovať riziko komplikácií.

Liečba diabetu závisí od typu diabetu a individuálnych potrieb pacienta. Dôležité je dodržiavať lekárske pokyny a pravidelne sledovať hladinu cukru v krvi. Osoby s diabetom 1. typu musia pravidelne podávať inzulín, pretože ich pankreas neprodukuje tento hormón. Existujú rôzne spôsoby, ako inzulín podávať, vrátane injekcií alebo použitia inzulínovej pumpy. Pravidelné monitorovanie hladiny cukru v krvi je nevyhnutné pre dávkovanie inzulínu a kontrolu cukru. Okrem toho sa odporúča pravidelná fyzická aktivita a zdravá strava.

Osoby s diabetom 2. typu môžu byť liečené rôznymi spôsobmi. Prvým krokom je často zmena stravovacích návykov a pravidelná fyzická aktivita. Toto môže pomôcť znížiť hladinu cukru v krvi a v niektorých prípadoch aj dosiahnuť normálnu hladinu cukru bez liekov. V prípade, že zmena životného štýlu nestačí, lekár môže predpísať perorálne lieky na zníženie hladiny cukru v krvi. Existuje niekoľko rôznych tried liekov, ktoré môžu ovplyvňovať rôzne mechanizmy kontroly cukru. V pokročilých prípadoch diabetu 2. typu alebo keď iné terapie nestačia, je potrebné podávať inzulín.

Vážne následky

Oba typy diabetu môžu mať vážne následky na zdravie. Diabetes zvyšuje riziko srdcových ochorení, vrátane infarktu myokardu a mŕtvice, takisto môže viesť k zhoršenému videniu a až k slepote, ak nie je riadne liečený. Vysoká hladina cukru v krvi môže poškodiť obličky či môže spôsobiť neuropatiu, ktorá vedie k bolestiam a necitlivosti v rukách a nohách. Ľudia s diabetom sú náchylnejší na hypertenziu (vysoký krvný tlak).

RNDr. Adriena Šmihulová

Odbor podpory zdravia a výchovy ku zdraviu, RUVZ Prešov

e-mail: po.smihulova@uvzsr.sk  |  web: www.uvzsr.sk/web/ruvzpo

diabetes_pozvánka_Den otvorených dverí

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore