Aktuality

Na Filozofickej fakulte UPJŠ otvoria výstavu o cintorínoch z prvej svetovej vojny na severovýchode Slovenska

Koncom týždňa si pripomenieme 105. výročie ukončenia prvej svetovej vojny (11. 11. 1918). Na území dnešnej Slovenskej republiky boli počas vojny a v medzivojnovom období zriadené stovky vojnových cintorínov. V západnej, strednej a juhovýchodnej časti Slovenska boli budované lazaretné, posádkové a zajatecké vojnové cintoríny, ale na severovýchodnom Slovensku išlo takmer výlučne o frontové cintoríny.

Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a Krajský pamiatkový úrad Prešov pri tejto príležitosti pripravili výstavu Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie.

Typová odlišnosť vojnových cintorínov mala priamy súvis s oblasťami ich vzniku. Kým západnú, strednú a juhovýchodnú časť Slovenska bojové operácie priamo nezasiahli, jeho severovýchodné okresy boli od novembra 1914 do mája 1915 priamou súčasťou karpatskej časti východného frontu,“ uvádza autor výstavy PaedDr. ThLic. Anton Liška, PhD., z Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

Výstava prostredníctvom vizuálnych a písomných prameňov – ako fotografie, projekty, plány, exhumačné protokoly a pod. – približuje nielen proces výstavby a konečnej úpravy cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku, ale aj aktuálny stav lokalít – vrátane dochovaných autentických prvkov drobnej architektúry – v okresoch Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou. Súčasťou expozície sú aj dobové artefakty z pohrebísk.

Výstava je primárne určená pre žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl, ale aj pre širokú odbornú a laickú verejnosť, ktorá sa zaujíma o regionálnu či vojenskú históriu,“ pozýva doc. ThDr. Peter Borza, PhD., z Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v piatok 10. novembra 2023 o 13.30 hod. v priestoroch Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v budove Platón na Moyzesovej 9 v historickom centre Košíc a potrvá do 15. decembra 2023.

PhDr. Marián Gladiš, PhD.

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore