Tlačové správy

Knižnica Jána Bocatia privíta Vianoce so susedmi

Ako prežívajú sviatočné dni Vietnamci na Slovensku

Spoznávanie kultúr a zvykov ľudí rôznych národností, ktorí žijú vedľa nás a stali sa našimi susedmi, je mostom k lepšiemu pochopeniu, prijatiu a vzájomnej inšpirácii. Verejná knižnica Jána Bocatia pripravila počas adventného obdobia štyri tematické večery venované národnostným menšinám. Knižnica, ktorá je kultúrnou organizáciou Košického samosprávneho kraja, štartuje projekt Vianoce so susedmi v utorok 28. novembra 2023 o 17:00 hod. predstavením zvykov a tradičných sviatkov Vietnamcov. V centrálnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5 návštevníkov čaká bohatý program približujúci kultúru vietnamskej komunity, záujemcovia sa dozvedia aké tradičné sviatky majú vo Vietname, aké sú ich obľúbené jedlá, aké obyčaje si priniesli do svojho nového domova, v čom ich inšpirovali slovenskí susedia. Vietnamská komunita žijúca a pôsobiaca v Košiciach je druhou najväčšou na Slovensku.

Nasledujúce utorky vo Verejnej knižnici Jána Bocatia budú patriť predstaveniu sviatkov, obyčajov a kultúry  Španielov, Židov a Ukrajincov. Návštevníci sa môžu tešiť na pestrý kultúrny program, zostavený z tanečných a hudobných vystúpení, ale aj prezentácie literárnej tvorby.  Večery sa budú niesť v duchu vzájomnej susedskej spolupatričnosti, ktorú podčiarknu španielske rytmy flamenco gitary, spoločné zapálenie chanukových sviec,  či sviatočná nálada plynúca z tradičných ukrajinských vianočných spevov.

„Projekt Vianoce so susedmi umožní širokej verejnosti spoznať národnosti, ktoré žijú a pôsobia v košickom regióne, ich zvyky a tradície. Séria štyroch podujatí počas obdobia adventu predstaví postupne každú vybranú národnosť, a to najmä v kontexte predvianočného a vianočného času,“ povedala riaditeľka Verejnej knižnice Jána Bocatia Soňa Jakešová s tým, že knižnica sa zamerala na národnosti, ktoré sú aktívne prítomné v našich komunitách. Advent je ideálnym časom na stretnutie, zdieľanie a lepšie vzájomné spoznávanie, ktoré je cestou k tolerancii.

Projekt Vianoce so susedmi z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Spolufinancovaný je z prostriedkov Košického samosprávneho kraja.

Advent vo Verejnej knižnici Jána Bocatia bude bohatý aj na ďalšie pútavé podujatia. Knižnica o nich bude bližšie informovať na svojej web stránke a sociálnych sieťach.

Kontakt:

Mgr. Erika Palágyiová

vedúca Útvaru regionálnej, koordinačnej a projektovej činnosti VKJB

palagyiova@vkjb.sk, +421 915 719 246

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore