Tlačové správy

Slávnostné ukončenie cezhraničného projektu „Rozvoj výrobnej a predajnej infraštruktúry založenej na priemyselnom konope“ vo Veľkom Horeši

Dňa 28. novembra 2023 o 13:00 hod. sa uskutoční slávnostné ukončenie cezhraničného projektu „Rozvoj výrobnej a predajnej infraštruktúry založenej na priemyselnom konope“ vo Veľkom Horeši. Realizácia projektu sa uskutočnila v rámci Územného akčného plánu – Budúcnosť v konope (TAPE: FUTURE IN HEMP).

Cieľom akčného plánu bolo zníženie nezamestnanosti, vytvorenie pracovných miest. a rozvoj hospodárstva založenej na miestnych danostiach. Základným zdrojom akčného plánu bola plodina technické konope, ktorá má veľkú tradíciu a je pestovaná na báze ekologických zásad. Technické konope je moderné, konkurencieschopné, s rastúcim dopytom, a môže slúžiť ako surovina pre výrobky spracovateľského, potravinárskeho, stavebného a kozmetického priemyslu.

Cieľom projektu bolo zlepšenie trvalo udržateľného využívania miestnych prírodných a ľudských zdrojov,  prostredníctvom rozvoja výroby a predaji výrobkov s vysokou pridanou hodnotou, vytvárania pracovných miest a šírenia vedomostí a know-how o hospodárení a spracovaní konope.

Partnermi projektu boli Obec Karos (HU) a Obec Veľký Horeš (SK).

Obec Karos na pozemku s rozlohou 0,7229 ha uskutočnila výstavbu verejnoprospešného areálu, výrobnej haly o rozlohe 400 m2. Taktiež sa vybudoval uzavretý kultivačný systém s rozlohou 300 m2: odrodová experimentálna výskumná stanica na udržiavanie a rozmnožovanie odrôd vhodných na kultivačné účely. Prevádzku odovzdá miestny orgán prostredníctvom výberového konania, hospodárskemu subjektu výhradne na spracovanie konope.

Obec Veľký Horeš zriadil priestor na demonštráciu výrobkov a organizovanie odborných podujatí – EXPO. Budova „EXPO“ vznikla rekonštrukciu 90 rokov starej, nevyužívanej budovy, bývalej základnej školy. V zrekonštruovanej budove sa budú prezentovať výsledky dosiahnuté maďarskými partnermi slovenským spoločnostiam a súkromným podnikateľom a budú sa organizovať propagačné a školiace podujatia s cieľom rozvoja pestovania a spracovania priemyselného konope.  Úvodné podujatie s odbornými prednáškami sa uskutoční dňa 27/11/2023 o 14:00 v budove EXPO vo Veľkom Horeši.

Realizácia projektu bola financovaná prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.

  • Oficiálny názov projektu: FUTURE IN HEMP – Development of the production and sales infrastructure based on industrial hemp
  • Kód projektu: SKHU/1802/3.1/020
  • Začiatok realizácie: 01/04/2020
  • Ukončenie realizácie: 31/12/2023
  • Rozpočet obce Veľký Horeš 646 571,49 EUR
  • Spolufinancovanie obce Veľký Horeš: 64 657,14 EUR
  • Cezhraničný partner: Obec Karos (Maďarsko).
  • Celkový rozpočet projektu: 1 485 404,70 EUR
  • Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej Únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške: 1 262 593,99 EUR

pozvánka_cezhraničný projekt_Veľký Horeš

Kontakt:

Gabriel Kiss – projektový manažér

Central European Development Solutions

CEDS, s.r.o.

 

mob.: +421 903 655 999

e-mail: ceds@ceds.info

web: www.ceds.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore