Košice

Prehľad podujatí 11. týždeň – 07.03.2014

UTOROK                  Štátne divadlo Košice (ŠD)

11. marca                   Historická budova ŠD  – salónik, Hlavná 58, KE

14:30                          Téma TB:

Pripravovaná premiéra opery Ariadna na Naxe

Hostia TB:

  • Karol Kevický – šéf opery
  • Linda Keprtová – režisérka
  • Konrad Leitner – dirigent
  • Eva Jiřikovská – scénografka a autorka kostýmov
  • Jiří Honzírek – dramaturg
  • Michaela Várady a Louise Hudson – sólistky

Pred TB bude prebiehať od 10:00 hod. skúška, na ktorú bude umožnený prístup fotografov a kameramanov, zároveň od 8:00 hod. bude prebiehať aj inštalácia zaujímavého exteriérového proma  na toto predstavenie pri Historickej budove, ktorá sa „oblečie“ do Ariadninej nite…

__________________________________________________________________

INÉ

KRST  TROCH  KNÍH

Pondelok 10. marca 2014, 14:00 hod., Historická radnica, Hlavná 59, Košice – slávnostne uvedenie do života troch  kníh. Autorom publikácie „Ako prameň „života“ je bývalý prezident SR Rudolf Schuster. Reprezentačné obrazovo-textové publikácie „Košický kraj“„Košice Cassovia, Metropola východného Slovenska“, pochádzajú z autorskej dielne známeho košického fotografa Alexandra Jirouška. Krstu sa okrem autorov zúčastnia aj primátor mesta Košice Richard Raši a predseda KSK Zdenko Trebuľa

___________________________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

 BLÍŽI  SA  UZÁVIERKA  NOVINÁRSKEJ  SÚŤAŽE   VSL.  REGIÓNU

RO SSN v spolupráci s Literárnym fondom – sekciou pre žurnalistiku a novinársku fotografiu vyhlasujú už 19. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2013. Každý autor môže poslať do súťaže najviac 3 príspevky (vo všetkých kategóriách spolu) alebo ukážky z jedného tematického seriálu uverejnené v tlači, na internete alebo odvysielané v elektronických médiách v termíne od 1. januára do 31. decembra 2013. Súťaž je vypísaná pre 4 kategórie: spravodajské, analytické a beletristické žánre a  novinársku fotografiu. Vyhlasovateľ súťaže ocení prémiou prácu, ktorá verne a originálne odzrkadlí obraz života obyvateľov východoslovenského regiónu. Príspevky budú hodnotené na odbornom záverečnom seminári, ktorý sa uskutoční na prelome mája – júna v Košiciach. Uzávierka prihlasovania súťažných prác je 31. marca 2014.

Prihláška a Štatút v prílohe a na www.ssn.sk

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  SSN  2013 + 2014

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (055/622 79 29, 0903 845 120) môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2014 (opodstatnení dlžníci, napr. dlhodobá PN, MD, nezamestnaní – doložiť potvrdenie z ÚP – môžu zaplatiť aj za rok 2013 s príplatkom 5,- eur). Výška členského príspevku sa nemení (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice 0442204115/0900, variabilný symbol 664 v Slovenskej sporiteľni, IBAN SK4709000000000442204115, SWIFT (BIC) GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno, pri platbe poštovou poukážkou svoje meno napíšte do časti Správa pre adresáta.  Upozornenie: od 1. apríla 2014 sa k výške členského v jednotlivých kategóriách pripočítava 5,- eur – poplatok z omeškania.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore