Košice

Prehľad podujatí 36. týždeň – 28.08.2014

Cez RO SSN Košice nebolo hlásené žiadne tlačové podujatie.

___________________________________________________________________________

INÉ:

DUCH  ČASU

Piatok a sobota 29. a 30. augusta 2014, Spišská Nová Ves – Duch času – Genius Temporis– Top podujatie Terra Incognita v Spišskej Novej Vsi.

Viac na: www.vucke.skwww.terraincognita.sk

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PO  STOPÁCH  DARGOVSKÝCH  BOJOV

Piatok 29. augusta 2014 od 15:00 hod., areál Pamätníka víťazstva na Dargove – Po stopách dargovských bojov –  spomienkové oslavy 70. výročia SNP – premietanie filmov, prednášky, kultúrny program, tvorivé dielne pre deti.

http://www.kulturaabova.sk/images/KCA/2014/Plagaty/dargov1.jpg

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

„… KEĎ  JE  POJIDLOM  TOTO  DIVADLO“

Streda 3. septembra 2014 o 17:00 hod. Východoslovenská galéria výstavná sieň „Q“, Hlavná 27, Košice„… keď je pojidlom toto divadlo“ – vernisáž výstavy, ktorá je výberom z tvorby mladej generácie umelcov pracujúcich s médiom videa, videoinštalácie a objektu: Petra Barényiho (SK), Wojteka Doroszuka (PL/FR), Bjöerna Drenkwitza (DE), Eriky Miklóšovej (SK) a Mareka Ružinského (SK). V obsahovej alebo formálnej rovine je určujúcou témou výstavného projektu „faktor divadla“ a spoločným menovateľom je téma súčasného človeka v dnešnej západnej spoločnosti. Výstava potrvá od 4. septembra do 28. septembra 2014.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VÝSTAVA  ALEXANDRA  JIROUŠKA

Štvrtok 4. septembra 2014 o 17:00 hod., Východoslovenská galéria výstavná sieň „A“, Hlavná 27, Košice – Alexander Jiroušek – Výber z tvorby – vernisáž výstavy pri príležitosti životného jubilea autora, ktorý predstavuje súbor adjustovaných fotografických obrazov. Sú prierezom fotografickou tvorbou za obdobie 40 rokov s témami krajina, architektúra, historické pamiatky, reportážne zábery z ciest po rôznych krajinách sveta a portréty významných osobností z výtvarnej i politickej scény. Súčasťou výstavy je kolekcia publikácií, v ktorých je Alexander Jiroušek autorom fotografií a ich vydavateľom. Výstava potrvá od 5. septembra do 5. októbra 2014.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore