Tlačové správy

Farebné dotyky

Vo Východoslovenskej galérii v Košiciach sprístupnia v piatok 26. septembra 2014 (vernisáž vo štvrtok 25. septembra 2014 o 17:00 hod.) výstavu Milana Tvrdoňa Farebné dotyky.

Člen Umeleckej besedy slovenskej a Spoločnosti voľných výtvarných umelcov pri Slovenskej výtvarnej únii predstaví celistvé maliarske vízie, básne a symfónie v zrelej kultivovanej podobe svojej maľby. Maliarska tvorba Milana Tvrdoňa je už dávno overenou kvalitou. Tento fakt hodnoverne dokumentujú jeho autorské výstavy i účasť na kolektívnych výstavách. Milan Tvrdoň cestou hľadania a nachádzania dospel ku svojej ,,kozmickejˮ jednote zeme, vzduchu, farieb a svetla i vnútorného ohňa, sily a energie tela a duše, Zeme i človeka. Kreslil a maľoval portréty i figurálne kompozície, žánrové civilistické motívy, deti i podoby rodnej Bratislavy. Dobre však pozná i prírodu Slovenska a mnohé čarovné krajinárske oblasti – vlasti. Jeho maľba najskôr dokumentuje, a potom s citom i maliarskou bravúrou reflektuje videnú a zažitú realitu. Harmonicky spája výrazové i významové princípy moderného realizmu i romantizmu, impresie a expresie i sugestívnej obrazovej fantázie a mágie. Svojou podstatou je táto tvorba pevne a pokorne ukotvená na našej Zemi. Je v nej dynamika, život i radosť. Farebné plochy, tvary a polia nesú teplé, sýte farby nálad, stavov duše a tichej meditácie v hlučných víroch života. Milan Tvrdoň, ktorý sa aktívne zúčastňuje kolektívnych i tematických spolkových výstav doma i v zahraničí tak predstaví individuálnu prehliadku svojich diel vo Východoslovenskej galérii. Výstava potrvá do 26. októbra2014.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore