Tlačové správy

„Volebný program = uveriteľnosť a overiteľnosť“, Ján Dečo

Ján Dečo na tlačovej konferencii uviedol svoj volebný program. K volebnej súťaži povedal: „Je dôležité pre všetkých, aby sme sa nerozhodovali podľa množstva peňazí alebo podľa schopnosti vytapetovať  Košice nejakou farbou, ale podľa niečoho iného. Nazval by som, to uveriteľnosť a overiteľnosť.“

Ide o uveriteľnosť programu a overiteľnosť schopností kandidáta, že ho naplní. To znamená, že to musí byť človek, ktorý už niečo dokázal. Zanechal za sebou stopu. Pripomenul svoje doterajšie pôsobenie – založenie charity, prvého hospicu na Slovensku či záchranu sanatória v Tatranskej Kotline, ktoré bolo na pokraji krachu, no dnes je bezmála jediným, ktoré vo Vysokých Tatrách prežilo.

Bližšie sa vyjadril k niektorým bodom svojho volebného programu. Za závažný, zle riešený problém mesta,  považuje bezpečnosť jeho obyvateľov. „Pomaly každá ulica je poškodená vandalmi, Hlavná ulica je nebezpečné miesto. Je problém mať tam tri cyklohliadky mestskej polície, ktoré budú do minúty na mieste, keď vás ohrozujú vreckári, násilníci? Tieto opatrenia nemal doteraz kto prijať?“  

Povedal, že sa dokáže postarať o to, aby i štyri roky bolo údolie Hornádu pýchou, a nie hanbou Košíc. „Dnes tam chodíte v kriakoch a v žihľave po krk, vo výkaloch, čiernych skládkach, pomedzi  bezdomovcov a asociálov. Určite si viete predstaviť, že by to bola zóna, kde bude množstvo kvetín, zelene, detských ihrísk, minigolf, že tam budú ďalšie aktivity. Áno, nie sú to projekty, na ktorých sa dá ryžovať.“

Vyjadril nespokojnosť s tým, že Košice prevádzkujú iba jediný dom pre seniorov. K zásadným bodom svojho programu poznamenal: „Žiadna z týchto úloh nie je tajomstvom. No doterajší primátori, aj tí, ktorí opäť kandidujú, to neriešili. Mali šancu, mali dostatok času, dokonca obrovskú podporu. Košice naozaj potrebujú zmenu.“

Ján Dečo povedal, že začne dennodennými vecami. “ Prejdime sa popred Daňový úrad. Všetci, ktorí platíme dane. Veď to je hanba, do neba volajúca, to je tankodrom. Ale pod amfiteátrom v priebehu roka dvakrát frézujeme cestu, lebo to je veľký, rovný úsek, kde sa dobre frézuje, dobre asfaltuje a dobre sa tam fakturujú výkony.“

V odpovedi na otázky novinárov Ján Dečo uviedol, že mal niekoľko rokovaní aj s Rudolfom Bauerom a povedal mu, že ak Bauerova podpora bude rásť, bude sa vážne zamýšľať nad tým, ako ho efektívne podporiť. Ak Bauerova podpora rásť nebude, mal by sa Rudolf Bauer zamýšľať nad tým, ako podporí inú alternatívu, ktorá dá šancu Košičanom. Za tri mesiace sa podľa Jána Deča situácia vyvinula nasledovne: „Podľa viacerých prieskumov dnes má Rudolf Bauer pätnásť percent. Začínal kdesi pri tridsiatich. Ja som začínal pri jeden a pol percente pred mesiacom a pol. Minulý týždeň to bolo cez desať percent.“

K práci protikandidátov a nevyhnutným zmenám v meste Ján Dečo poznamenal: „Skutky za nás hovoria. Nie je možné, aby toto mesto sa hralo na významné, na kultúrne, na Európske hlavné mesto kultúry, ale kultúra parkovania, kultúra čistoty? Prečo majú Košičania za parkovanie platiť viac ako Bratislavčania? Máme menej miesta, máme viac peňazí? Sme bohatšie mesto?“

 

Volebný program

 RIEŠENIE PROBLÉMOV S NEPRISPÔSOBIVÝMI OBČANMI

Centrum Košíc prestane byť jedným z najnebezpečnejších miest na Slovensku 

 • zaväzujem sa riešiť problém organizovaného žobrania a vreckárov v centre mesta
 • rozšírim kamerové systémy na problémových miestach
 • postarám sa o to, aby sa občanom nášho mesta vrátil pocit bezpečia
 • v úzkom centre mesta zriadim 3 stále stanoviská hliadok, ktoré budú schopné v prípade núdze zasiahnuť do dvoch minút
 • presadím nižšie poplatky za zneškodnenie komunálneho odpadu a zvýšime čistotu

DOPRAVA, KVALITA CIEST, PARKOVANIE A JEHO CENA

Nebudeme platiť za parkovanie viac, ako v Bratislave

 • zariadim nové parkovacie miesta, prednostne na sídliskách – v spolupráci s mestskými časťami i súkromnými investormi
 • presadím lacnejšie parkovanie (Košičania nemôžu platiť viac, ako sa platí v Bratislave) – cesty nebudem opravovať len pred voľbami
 • presadím vybudovanie 100 kilometrov cyklotrás v okolí mesta

BÝVANIE, SOCIÁLNA OBLASŤ

Konečne rozbehneme výstavbu nájomných bytov, nebudeme v ich počte  zaostávať za malými mestečkami Východného Slovenska 

 • presadím výstavbu najmä  nájomných  bytov pre mladých a začínajúce rodiny
 • postarám sa o zriadenie cenovo dostupných škôlok a jaslí
 • Areál Vojenskej leteckej nemocnice premeníme na polyfunkčné “SENIORSKÉ CENTRUM SOCIÁLNYCH A ZDRAVOTNÍCKYCH SLUŽIEB“

VZDELANIE, ZAMESTNANOSŤ A INVESTÍCIE

Košice by mali mať viac investorov ako 200-násobne menší Kechnec

 • na území mesta vybudujeme priemyselný park ako základ podpory zamestnanosti a investícií – školy, veda, výskum a zamestnanosť nebudú iba volebnou frázou
 • zriadim odborný tím a rozbehneme spoluprácu: územná samospráva – vysoké školy – firemný sektor
 • zrovnoprávnim financovanie verejných, privátnych a cirkevných škôl
 • zabezpečím aktívnu účasť a propagáciu mesta na investičných kongresoch

ODDYCH, ŠPORT A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  Nebudem betónovať parky, ale rozširovať zelené plochy

 • postarám sa o vybudovanie nových športovísk a oddychových zón
 • údolie Hornádu od Ťahanoviec po Krásnu výrazne zmeníme – sprejazdníme celú trasu pre cyklistov, korčuliarov a peších
 • prepojením potenciálne atraktívnych lokalít v meste (Jazero, Štrkovisko, Bankov,  Jahodná, Alpinka, Furčiansky les, Hornád, Mestský park) a doplnením ich  vybavenia infraštruktúrou a službami poskytneme Košičanom i návštevníkom mesta nový priestor pre relax a oddych
 • povodne a urán nebudem zneužívať na politické kampane
 • školské ihriská v pôsobnosti mesta sprístupním širokej verejnosti a budem dbať o ich dobrý stav

SAMOSPRÁVA A RIADENIE MESTA

Manažérske pozície  prestanú byť politickými trafikami

 • presadím profesionálny výber manažérov Magistrátu mesta Košice aj mestských podnikov
 • posilním účasť občanov na rozhodnutiach mesta – na porade primátora predložím každý racionálny legislatívny návrh občana tohto mesta
 • presadím redukcia počtu mestských častí (napríklad  LUNÍK IX., Džungľa)
 • presadím lacnejšie teplo pre Košičanov

KULTÚRA A PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU

EHMK – peniaze na kultúru majú ísť umelcom, nie spriateleným stavebným firmám

 • nájdeme riešenia pre finančnú udržateľnosť jednotlivých projektov EHMK, ktorá nie je dlhodobo zabezpečená
 • vytvoríme vlastnú grantovú schému na podporu netradičnej a neformálnej kultúry
 • vytvorím program, ktorý udrží hostí v meste aspoň dva dni, aby turisti z obrovského poľského a ukrajinského trhu mestom nielen precestovali

 

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore