Tlačové správy

Zapojte sa do kampane „Dargov 1944 – 1945“

Východoslovenské múzeum v Košiciach pripravuje pri príležitosti 70. výročia bojov o Dargovský priesmyk a oslobodenia Košíc výstavu, ktorá bude inštalovaná v historickej účelovej budove múzea na Námestí Maratónu mieru v termíne od 19. 1. 2015 – 8. 5. 2015. Cieľom výstavy je poukázať na ťažké boje v Slanských vrchoch na prelome rokov 1944 – 1945 medzi nemeckým wehrmachtom a Červenou armádou, ktoré si vyžiadali tisíce životov z radov vojakov oboch armád. Bitka o Dargovský priesmyk patrí svojou dĺžkou, intenzitou a počtom obetí medzi najväčšie bitky na území Slovenska počas druhej svetovej vojny. Východoslovenské múzeum v Košiciach chce prispieť k zvýšeniu povedomia odbornej i laickej verejnosti o tejto historickej udalosti zásadného významu v dejinách nášho regiónu výstavou, na ktorej by prezentovalo nový a moderný pohľad na ciele, priebeh a výsledok bojov o prístupy ku Košiciam a Prešovu. Na výstave budú prezentované zbrane, výstroj, výzbroj a technika wehrmachtu a Červenej armády, ale aj nálezy priamo z dargovského bojiska.

Keďže v tejto sedem týždňov trvajúcej bitke netrpeli len vojaci, ale aj civilisti, ktorí odmietli evakuáciu a skrývali sa počas prechodu frontu v lesoch, bude sa výstava venovať aj ich osudom. V tejto súvislosti by sme sa chceli obrátiť na pamätníkov vojnových udalostí v našom regióne a poprosiť ich o spoluprácu pri príprave výstavy. Radi by sme zaznamenali svedectvá ľudí, ktorí na vlastnej koži pocítili hrôzy vojny a zachytili ich aj pre budúce generácie. Tie najzaujímavejšie chceme prezentovať verejnosti na našej výstave, ale aj v časopise Historica Carpatica vydávanom Východoslovenským múzeom v Košiciach. Rovnako by sme chceli poprosiť obyvateľov obcí a miest v okolí Slanských vrchov, ktorí majú vo svojich súkromných zbierkach nálezy z bojiska alebo originálne predmety po vojakoch oboch armád, aby ich zapožičali po dobu trvania výstavy do Východoslovenského múzea. Po povalách, pivniciach a garážach v mnohých domoch stále môžu byť artefakty, ktoré pre majiteľa veľkú cenu nemajú, ale pre múzejníkov sú svedectvom o udalostiach odohrávajúcich sa v našom regióne a mali by byť prístupné pre verejnosť. O spoluprácu a pomoc v tejto veci by sme chceli poprosiť aj starostov a primátorov obcí a miest, prípadne predstaviteľov kultúrnych spolkov v Above a na Zemplíne. Všetkých záujemcov o vojenské dejiny východného Slovenska a boje v Slanských vrchoch zvlášť, by sme týmto chceli na našu výstavu srdečne pozvať!

 

pracovníci Historického odboru Východoslovenského múzea

Mgr. Martin Jarinkovič, PhD. (martin.jarinkovic@vsmuzeum.sk)

Mgr. Martin Konečný, PhD. (martin.konecny@vsmuzeum.sk)

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore