Tlačové správy

Mladé víno a čerstvá husacina

Tradíciu husacích hodov sa rozhodli oživiť vo Veľkých Trakanoch. V sobotu 25. októbra 2014 sa bude hodovať na poslednom tohoročnom Top podujatí programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita. Svätomartinský festival prinesie nefalšovanú atmosféru hodov a jarmoku. Spojenie s ochutnávkou mladého vína evokuje hojnosť úrody, radosť a zábavu. Zrelé jesenné plody, bylinky a koreniny budú v tento deň tvoriť neodmysliteľné kulinárske doplnky.

„Návštevníci si budú môcť vyskúšať tradičné práce ako dlávenie kapusty, páranie peria, mrvenie kukurice alebo varenie lekváru. Môžu sa tiež priamo zapojiť do prípravy husacích dobrôt alebo len ochutnávať mladé vína, či domáce destiláty,“ prezrádza JUDr. Lenka Vargová Jurková, riaditeľka Kultúrneho centra KSK. Festivalovú atmosféru dotvoria vystúpenia folklórnych súborov, ľudovej hudby, bábkového divadla a hudobných skupín. Regionálne odborné školy budú súťažiť vo varení a príprave typických zemplínskych jedál a gastronomickú súťaž zhodnotí slávny kuchár Benke Laci.

Zrak aj maškrtné jazýčky potešia gastrošpeciality, ktoré pripravia zástupcovia Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. Jarmok zas ponúkne množstvo domácich produktov. Na deti budú čakať rôzne tvorivé dielne, jesenná šarkaniáda a budú môcť pohladkať živé zvieratá. Nebudú chýbať ani pastieri a beťári, ktorí predstavia obecenstvu svoje umenie narábania s „karikášom“ – pleteným bičom s pevnou rukoväťou. Návštevníci si budú môcť pozrieť zaujímavé slamené kompozície a výstavu historických traktorov. To všetko podporí pravú jarmočnú náladu tohto gastronomického festivalu, ktorý pripravili Obec Veľké Trakany a Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci.

A kto bude večer, napriek všetkým dobrotám, ktoré na Svätomartinskom festivale budú, hladný, môže sa navečerať v reštaurácii V centre v Čiernej nad Tisou alebo v Kráľovskom Chlmci v reštaurácii Privat café & restaurant, či v penzióne Italia. Všetky spomenuté zariadenia poskytujú v tento deň 10-percentnú zľavu na večere. Stačí mať zľavový letáčik.

Prihraničná obec Veľké Trakany sa rozprestiera na nive rieky Tisa. Radí sa k najstarším v zemplínskom regióne. Najvýznamnejšou svetskou pamiatkou je neskorobaroková budova soľného a colného úradu. Po jej rekonštrukcii tu zriadili regionálne múzeum ako súčasť takzvanej soľnej cesty.

Viac informácií o obci získate na webovej stránke www.velketrakany.sk alebo www.zemplin.eu.

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci je trojzložkovou polyfunkčnou kultúrno – vzdelávacou inštitúciou v odboroch: osveta, múzeum a knižnica. Jej cieľom je rozvoj kultúry a uchovávanie tradícií v podmienkach miest a obcí regiónov Medzibodrožia a Použia. Vytvára podmienky na zachovanie a rozvoj menšinových kultúr, zveľaďuje kultúrne hodnoty Tokajskej oblasti. Uskutočňuje tvorivé aktivity v jednotlivých odboroch a žánroch záujmovej umeleckej činnosti aj v rámci cezhraničnej spolupráce. Viac na: http://www.kcmap.sk.

TERRA INCOGNITA je samostatný program iniciovaný regionálnou samosprávou na podporu kultúry a rozvoja kultúrneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky destinácií, produktov a služieb.Hlavnou témou programu je kultúrne dedičstvo rozložené a zachované na 3 tematických cestách – železnej, gotickej a vínnej. Historický potenciál v jednotlivých obciach a mestách Košického kraja tak vytvoril línie jedinečných ciest, po ktorých môže návštevník putovať a spoznávať nielen historické témy jednotlivých ciest, ale aj zažiť jedinečnú atmosféru kultúrnych, športových a iných podujatí, ktoré na týchto cestách ponúkame. Viac na www.terraincognita.sk.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore