Tlačové správy

… padli, aby sme žili…

V nedeľu 19. októbra 2014 o 14:00 hodine odhalia  na miestnom cintoríne  v Mestskej časti Košice – Poľov pamätnú tabuľu  padlým rodákom v I. a II. svetovej vojne.

„V tomto roku si pripomíname sté výročie od vypuknutia I. svetovej vojny a na budúci rok ukončenia II. svetovej vojny, v ktorých stratili svojich otcov, synov a bratov aj Poľovčania. Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Poľov na základe požiadavky rodinných príslušníkov padlých vyčlenilo v rozpočte finančnú čiastku na zrealizovanie pamätníka padlým rodákom,“ povedala Mária Birošová, starostka mestskej časti.

V I. svetovej vojny padli piati Poľovčania – Juraj Kozel, Juraj Múdry, Juraj Piroško, Ján Timko a Ján Vargovčík, v II. svetovej vojne deviati – Ján Balog, Michal Bučko, Michal Cehlár, Ján Gumán, Ladislav Múdri, Ján Múdry, Ondrej Múdry, Pavol Muránsky a Ladislav Ondrejčo.

Autorom pamätnej tabule a sochy plačúcej matky je akad. sochár Ján Lukács. Slávnostné odhalenie sa uskutoční za účasti pozostalých, predstaviteľov mesta Košice i mestskej časti Košice – Poľov, cirkví, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a ďalších.

Ďalšie informácie:

Mgr. Mária Birošová – starostka MČ Košice – Poľov, 0905 712 594

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore