Košice

Prehľad podujatí 5. týždeň – 23.01.2015

STREDA                   Košický samosprávny kraj a DSS DOMKO

28. januára             Domov sociálnych služieb DOMKO, Park mládeže 3, KE

9:00                          Téma TB:

Otvorenie zrekonštruovaných priestorov zariadenia sociálnych služieb a prehliadka  objektu. Projekt bol podporený z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Pri prehliadke bude možnosť fotiť a nakrúcať zábery.

Slávnostné otvorenie sa uskutoční o 10:00 hod. Novinári sú srdečne pozvaní.

___________________________________________________________________________

INÉ

VEDECKÁ  KAVIAREŇ

Utorok 27. januára 2015, 18:00 hod., Výmenník SPOTs, Ul. Obrody, Košice – Vedecká kaviareň na tému: Príbeh 40-ročného priateľstva s kráľmi oblohy. Prednášajúci MUDr. Ladislav Šimák (Letecká záchranná zdravotná služba Košice) od mladosti pozoruje orly na Slovensku a aktívne sa podieľa na ich ochrane. Vie, koľko párov orlov hniezdi na východnom Slovensku, kde sú ich hniezda a v akom stave sú. Porozpráva o ich hľadaní po cestách-necestách (orly nehniezdia pri turistických chodníkoch), o lezení k orlím hniezdam, ich oprave a o práci pri krúžkovaní mláďat. Podelí sa s vedomosťami ako tieto majestátne vtáky žijú, ako ich máme chrániť a s množstvom osobných zážitkov s týmito kráľmi oblohy. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

O  GLOBÁLNYCH  PROBLÉMOCH  KLÍMY

Streda 28. januára 2015, 8:15 – 14:00 hod., TeleDom – aula A. Einsteina č. 208, Timonova 27, Košice seminár Karpatského rozvojového inštitútu s medzinárodnou účasťou pod názvom Rozhodovanie na miestnej úrovni v súvislosti s dopadmi globálnych problémov so zameraním na zmenu klímy.

Kontaktnými osobami za KRI sú:

  • Ing. Ladislav Hegyi, kontakt: e-mail hegyi@kri.sk tel. 0903 628 503
  • Ing. Erika Lepeňová, kontakt: e-mail: lepenova@kri.sk tel. 0915 917 213

___________________________________________________________________________

OZNAMY  SSN

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2015 (+ vyrovnať podlžnosti na členskom za rok 2014.)

Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk).

Platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK470900000000044220415, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MAJSTROVSTVÁ  NOVINÁROV  LYŽIAROV

Od 17. – 21. februára 2015, Malinô Brdo, hotel HrabovoXXXVIII. Majstrovstvá novinárov lyžiarov. Poplatok za 4 noci s plnou penziou, technickým zabezpečením a ďalšími profitmi (príspevok na skipasy, tombola) je pre novinárov 140 €, pre hostí 150 €pre študentov žurnalistiky 130 €. Na Malinô Brdo je nutné prepraviť sa na vlastných autách a iných dopravných prostriedkoch.

Prihlášky zasielajte na mailovú adresu: bbystrica@ssn.sk, resp. na adresu Regionálna organizácia SSN, Robotnícka ulica č. 1, 974 01 Banská Bystrica najneskôr do 30. januára 2015.

Informácie získate na: 0905 404 724 I. Kubeková alebo 0905 602 820 M. Tolnayová mtolnayova@gmail.com.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore