Tlačové správy

Píšem, preto som

Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlasuje literárnu súťaž Literárne Košice Jána Štiavnického určenú pre žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl a študentov 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií, ktorí sa vedia pohrať so slovom a textom.

Iveta Hurná, riaditeľka knižnice: „Tento rok ide už o  jubilejný XX. ročník súťaže a my máme radosť, že sa nám každý rok zapájajú nielen žiaci z Košíc a blízkeho okolia, ale prichádzajú nám práce aj z Nálepkova, či Starej Ľubovne. V minulom roku nám bolo doručených 233 detských prác.“

Súťažné práce tentokrát na témy Pán Fejsbúk mi diktuje, čo mám robiť; Navštívil ma Malý princ a V našej škole sa dejú čudné veci je potrebné odoslať v elektronickej verzii najneskôr do 2. apríla 2015 na adresu sutazekniznica@gmail.com a to v predpísanom rozsahu a úprave, ktoré budú uverejnené na webovej stránke knižnice www.kosicekmk.sk.

Práce mladých autorov zhodnotí odborná porota v zložení Marián Andričík a Markéta Andričíková z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Gavura Ján z Inštitútu slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Peter Karpinský z Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. „Výsledky súťaže slávnostne vyhlásime už tradične počas osláv Dní Mesta Košice v utorok 7. mája 2015 o 10:00 hod. v našej pobočke LitPark“, dodáva riaditeľka knižnice.

Všetky ocenené práce aktuálneho ročníka budú uverejnené v bulletine Literárne Košice Jána Štiavnického, ktorý knižnica každoročne vydáva s finančnou podporou Ministerstvo kultúry SR.

 

Literárne Košice Jána Štiavnického 2015

Kto sa môže zúčastniť:

 • Žiak 5. – 9. ročníka základných škôl
 • Žiak 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

Témy pre poéziu a prózu pre rok 2015:

 • Pán Fejsbúk mi diktuje, čo mám robiť
 • Navštívil ma Malý princ
 • V našej škole sa dejú čudné veci

Súťažné práce je potrebné odoslať v elektronickej podobe najneskôr do 2. apríla 2015 na adresu: sutazekniznica@gmail.com

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže: 7. máj 2015 o 10.00 hod. v pobočke LitPark, areál Kasární/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice

Porota:

 • Andričík Marián, doc., PhDr., PhD. Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
 • Andričíková Markéta, Mgr., PhD. Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
 • Gavura Ján, doc., Mgr. et Mgr., PhD. Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
 • Karpinský Peter, PhDr., PhD. Katedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Formálna úprava literárnych prác:

 • Formát strany: A4 (297 mm x 210 mm)
 • Okraje textu: normálne, j. – 2,5 cm zhora; 2,5 cm zdola; 2,5 cm zľava; 2,5 cm sprava
 • Riadkovanie: 1,5
 • Veľkosť písma: 12 bodov, typ písma Times New Roman
 • Rozsah strán:

Próza – maximálne 5 normostrán

Poézia – maximálne 4 normostrany

Povinné údaje na 1. strane: Meno a priezvisko žiaka, názov témy, Meno pedagóga, Názov školy, Trieda, Vek

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore