Tlačové správy

KRÁSY KRASU – prírodný poklad

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Slovenský kras Brzotín, Východoslovenské múzeum v Košiciach a Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pozývajú širokú verejnosť na výstavu pod názvom KRÁSY KRASU do priestorov Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, Lipová ul. č.3 v termíne od 5. októbra do 4. novembra 2015.

Územie krasu bolo osídlené už v praveku. Nasvedčujú tomu jaskynné aj povrchové nálezy spred 30 000 rokov. S pojmom Slovenský kras sa prvýkrát stretávame v práci poľského geografa Dr. Rehmana v roku 1895. Dĺžka územia je v smere sever-juh asi 32 km, v smere západ-východ 72 km. Národný park zasahuje do katastra 36 obcí, ochranné pásmo do katastra 24 obcí.

„Výstava prezentuje osobitosti a zaujímavosti Slovenského krasu z pohľadu odborníkov, ktorí sa venujú jeho skúmaniu a ochrane. Rôznorodosť fotografií umožňuje návštevníkom výstavy nájsť inšpiráciu na jeho ďalšie poznávanie“, povedal Ing. Ján Kilík, riaditeľ Správy Národného parku Slovenský kras Brzotín. „Slovenský kras sa rozprestiera na území okresov Rožňava a Košice-okolie, časť jeho ochranného pásma leží v okrese Revúca. Celkom je dotknutých 42 obcí. Určite odporúčam nielen žiakom a študentom jednotlivých škôl okresu navštíviť túto výstavu, ktorú by sme mohli nazvať aj ako prírody pokladu, ale aj širokej verejnosti. Je na nej ako fotografická, tak aj textová časť“, dodal riaditeľ NP.

Výstava KRÁSY KRASU je prístupná širokej verejnosti priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, ul. Lipová č. 3 v rámci výpožičných hodín do 4. novembra 2015.Vstup je voľný.

 

Tatiana Bachňáková

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt : www.kniznica-rv.sk     E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk

Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava

Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17

www.vsmuzeum.sk

www.sopsr.sk/slovkras

 

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore