Tlačové správy

Univerzitná knižnica oslavuje životné jubileum výtvarníka Gumana výstavou SIXTY

V Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity v Prešove (UK PU) sa konala vernisáž umeleckých diel Ľuba Gumana pod názvom SIXTY. Výstava pri príležitosti životného jubilea autora obsahuje 60 umeleckých diel z toho 24 malieb, 35 kresieb a 1 objekt, pričom väčšinou ide o cykly (Goya and Me, De-generácia, Hlboký dych, Čierna kniha rozprávok a Rozhovory s Dušanom P.). Výstava v UK PU potrvá do 10. mája.

Vernisáž otvoril riaditeľ UK PU Peter Haľko, ktorý vo svojom príhovore uviedol, že výstava nadväzuje na tradíciu predstavovania absolventov univerzity, ktorým dáva priestor prezentovať svoju aktuálnu výtvarnú tvorbu akademickej obci. „Ide o prvú výstavu Ľuba Gumana v našej knižnici, ktorý svojou tvorbou nadväzuje na najlepšie tradície modernej prešovskej resp. východoslovenskej výtvarnej školy, prezentovanej aj autorovými učiteľmi z jeho alma mater,“ ozrejmil riaditeľ Haľko.

Ľubo Guman sa venuje kresbe, maľbe, grafike, knižným ilustráciám a objektom, čo dokumentuje aj jeho výstava SIXTY. Jej gro tvoria naturálne až expresívne kresby, ktorými autor opätovne dokazuje, že patrí k našim najlepším a najvýraznejším kresliarom – figuralistom, čo v kurátorskom príhovore zdôraznil aj akademický maliar Peter Kocák. „Gumanova  kresba je ponorom do najintímnejších, ukrytých vrstiev duše. Jeho diela tnú do živého. Rezonujú s podvedomím i nadvedomím duše. Jednoduchosť a priamosť kompozície nám nedáva na výber. Jeho minuciózne precízna, majstrovská, výnimočná kresba perom nás vťahuje do vnútorného priestoru jeho vízií. Kresba je jeho umeleckou esenciou,“ povedal Kocák, univerzitný profesor na Katedre výtvarnej výchovy a umenia Filozofickej fakulty PU. „Obdivujem Gumanovu veľmi expresívnu, miestami brutálnu perokresbu. Páči sa mi, ako pracuje s fragmentovaním organického tela, ako sebavedomo nahadzuje „kosti, šľachy a kožu”. Istým spôsobom vytvára svojský variant novej figurácie a v našom meste je to určite jeden z najkvalitnejších zrelých výtvarníkov,“ vyzdvihla návštevníčka výstavy Jana Migašová, ktorá pôsobí na Inštitúte estetiky a umeleckej kultúry FF PU.

Sám autor o svojich kresbách hovorí: „Stále v nich budem hľadať výkrik, pokúšam sa o to, aby moje obrázky kričali, aby boli zrkadlom súčasnej doby. Ja tie kresby nekreslím, ja ich píšem. Okrem znepokojenia, je tam aj veľa pozitívna, ale aj skrytých grimasiek a výsmechu – je to v nich zašifrované. Takže na prvý pohľad je to depka, ale na druhý pohľad je to esej o východiskovej situácii. Je to aj o pokore, ktorá z toho vyplýva, len to treba správne prečítať,“ objasnil Guman. Vo svojom príhovore zároveň ocenil nielen inštaláciu objektu vo veľkorysých priestoroch knižnice, ale poďakoval sa aj za možnosť predstaviť svoju tvorbu akademickej obci PU. „Po 40-tich rokoch sa vraciam na svoju alma mater a som šťastný, že tu môžem predstaviť svoje diela práve pri príležitosti môjho životného jubilea. Som nesmierne vďačný univerzite a najmä mojim učiteľom, za všetko čo mi dali a čo ma naučili, a že ma nechali ísť vlastnou cestou, čo vo vtedajších časoch nebolo práve samozrejmé. S úctou a vďakou spomínam na tieto osobnosti, ktorými boli akademickí maliari Š. Hapák,  T. Gáll, J. Hegyesy, I. Šafranko, D. Srvátka a sochár J. Machaj.“

Výstave dominuje monumentálny objekt s názvom Očistec – Spaľovač myšlienok (kombinovaná technika, 405 x 280 cm). „Tento obraz mal premiéru v roku 2015 v Šarišskej galérii v Prešove pod názvom Očistec. Namiesto červenej plochy, ktorá je tam dnes, vtedy bolo zrkadlo, aby sa v ňom videli všetci tí, ktorí očistu potrebujú. Nová jednoliata červená plocha spája celú výtvarnú inštaláciu a nazval som ju Spaľovač myšlienok. To znamená, že očistec zostal a červená plocha je akýmsi symbolom otvorenej pece, kde by to zlo malo zaniknúť,“ uzavrel Guman.

Ľubo Guman, rodák z Prešova (1964), študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach a Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove (teraz Prešovská univerzita v Prešove) odbor výtvarná výchova. Súkromne študoval u akad. sochára D. Pončáka. Od roku 1989 pôsobí na ZUŠ – výtvarný odbor v Prešove, v súčasnosti je jej riaditeľom. Svoje diela predstavil na viac ako 40 samostatných výstavách na Slovensku a v zahraničí (Prešov, Bratislava, Košice, Brno, Praha, Hradec Králové, Varšawa, Nowy Sancz, Viedeň, Berlín, vystavoval aj vo Francúzsku, Belgicku, Ukrajine, Maďarsku a Taliansku). Jeho diela sú v mnohých súkromných a galerijných zbierkach doma i v zahraničí.

Anna Polačková, hovorkyňa PU

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore