Košice

Prehľad podujatí 43. týždeň – 16.10.2015

PONDELOK               Technická univerzita Košice (TUKE)

19. októbra                TUKE – zasadacia miestnosť rektorátu, Letná 9, Košice

9:00                             Témy TB:

 • Popularizácia vedy a techniky, aktivity TUKE
 • Motivácia mladých ľudí pre štúdium technických a prírodných smerov
 • Spolupráca TUKE a CERN
 • Vedecká roadshow „Čak Vednýodboris a jeho crew“, ktorú realizuje CVTI SR aj v spolupráci s TUKE,
 • Prezentácia mesta Košice ako mesta príležitostí pre absolventov

                                      Hostia TB:

 • prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. – rektor, TUKE
 • MUDr. Richard Raši, PhD., MPH – primátor mesta Košice
 • Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. – dekan, Strojnícka fakulta (SjF), TUKE
 • prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. – prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky, SjF TUKE
 • prof. RNDr. Karol Šafařík, CSc. – Európska organizácia pre jadrový výskum – CERN, Švajčiarsko, líder projektu ALICE
 • prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc – Oddelenie chemickej fyziky, FCHPT STU Bratislava
 • prof. Ing. Ján Híveš, PhD. – riaditeľ Ústavu anorganickej chémie, technológie, materiálov na FCHPT STU Bratislava
 • RNDr. Erik Mingyár – Ústav molekulárnej biológie, SAV Bratislava
 • Ing. Gabriel Cibira –  vedecko-výskumný pracovník a pedagóg, Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta, Inštitút Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš
 • doc. Ing. Marek Sukop, PhD –  SjF TUKE
 • Ing. Rudolf Jánoš, PhD – SjF TUKE
 • Mgr. Andrea Putalová – riaditeľka NCP VaT, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, CVTI SR
 • Ing. Jana Jagnešáková – projektový manažér, Sekcia podpory vedy, odbor projektov výskumu a vývoja, CVTI SR
 • zástupca MŠVVaŠ SR – očakáva sa účasť ministra J.Draxlera

Vedecká roadshow „Čak Vednýodboris a jeho crew“ sa koná 19.10.2015 v Aule Maxima TUKE od 8:00 do 15:30 hod.

___________________________________________________________________________

 PONDELOK              Košický samosprávny kraj (KSK)

19. októbra                 Magistrát mesta Košice – veľká zasadačka, Trieda SNP 48/A, KE

9:00                             13. zasadnutie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Program a materiály na: http://zastupitelstvo.vucke.sk/Lists/Zasadnutia/JednoZasadnutieB.aspx?zsID=69

__________________________________________________________________________________

UTOROK                     Generálny konzulát Maďarska

20. októbra                Pamätný dom Rodošto, Hrnčiarska 7, Košice

9:00                             Téma TB:

„Rákóczi expres” – týždeň maďarskej kultúry a maďarsko-slovenskej spolupráce v Košiciach

Hostia TB:

 • MUDr. Renáta Lenártová, PhD. – námestníčka primátora mesta Košice
 • PhDr. Robert Pollák – riaditeľ Východoslovenského múzea
 • Ádám Szesztay – generálny konzul Maďarska v Košiciach

 Svoju účasť, prosíme, potvrďte e-mailom do 19. októbra 2015 do 16:00 hod. na adrese: thavasi@mfa.gov.hu

 ___________________________________________________________________________

 UTOROK                     Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria a KSK

20. októbra                 Úrad KSK – Zrkadlová sála, Námestie Maratónu mieru 1, Košice

10:00                           Téma TB:

                                       ESSENCIA – Antológia folklóru Košického kraja ( 24.10. od 10:00 hod. v Divadle Grand) – nesúťažná prehliadka choreografickej tvorby folklórnych kolektívov Košického kraja

Hostia TB:

 • Jana Kovácsová – vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu KSK
 • Michal Kupec – riaditeľ Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria
 • Lenka Hyblárová – Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria

_____________________________________________________________________________________

STREDA                    Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť (SEVS)

21. októbra              Detská fakultná nemocnica (DFN) zasad.riad., Trieda SNP 1, KE

11:00                           Téma TB:

Chránime našich pacientov. Očkujeme sa proti chrípke.

Hostia TB:                                    

 • MUDr. František Sabol, PhD., MPH – predseda predstavenstva Východoslovenský ústav srdcových cievnych chorôb (VÚSCH)
 •  MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH – riaditeľka DFN, členka SEVS
 • MUDr. Richard Raši, MPH – primátor mesta Košice                                    

___________________________________________________________________________

INÉ

 MARGECIANSKE FAJNOTY

V dňoch 17. – 18. októbra 2015, Margecany – Margecianske fajnoty – TOP podujatie programu Terra Incognita. Maškrty pripravia domáci kuchári z Margecian a z obcí Dolného Spiša. Príďte ochutnať typický margeciansky gruľovník a pozrieť si národnú a technickú pamiatku Margeciansky tunel.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA

Streda a štvrtok 21. – 22. októbra 2015 , od 9:00 hod., SOŠ Ostrovského 1, Košice „Správna voľba povolania – príležitosť úspechu“ – prezentácia študijných a učebných odborov na stredných školách v Košickom samosprávnom kraji.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB

Štvrtok 22. októbra 2015, od 9:00 hod., Východoslovenské múzeum – Historická účelová budova, Námestie Maratónu mieru 2, Košice – záverečná konferenciu projektu “Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja”. Cieľom projektu je zjednodušiť občanom prístup k službám samosprávneho kraja a zabezpečiť kvalitnejší a rýchlejší tok informácií na oboch stranách.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Retrospektíva 1968 – 2015

Štvrtok 22. októbra 2015, o 18:00 hod. Východoslovenské múzeum – Historická účelová budova, Námestie Maratónu mieru 2, Košice – otvorenie výstavy Kataríny Tekeľovej Blažovej Retrospektíva 1968 – 2015. Výstava potrvá do 28.2.2016.
___________________________________________________________________________

 OZNAM  RO   SSN

MEDZINÁRODNÝ PREUKAZ  IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o preukaz IFJ

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske @ ssn.sk nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,
 • 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, vo formáte jpg (jpeg),
 • e-mail adresa, tel. kontakt.

Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet SSN – IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 6041.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore