Tlačové správy

Indiánsky tábor, plážová čitáreň aj literárna čajovňa

Toto všetko a veľa ďalšieho ponúkol košickým deťom a ich rodičom literárny festival Číta celá rodina, projekt venovaný knihám, čítaniu a rodinám. Pripravila ho Knižnica pre mládež mesta Košice a aj tento rok ho podporili košické Školy, ktoré čítajú. Pestrý program aktuálneho V. ročníka opäť ukázal, že čítanie môže byť zábavné i poučné zároveň.

Knižnica pre mládež mesta Košice, desať základných škôl, škola pri Detskej fakultnej nemocnici   a hostia festivalu ponúkli deťom, rodičom a priateľom škôl pestrý literárny program. „Rovnako ako pred rokom aj tentokrát prvý deň patril hlavne Školám, ktoré čítajú“, hovorí o priebehu úvodného dňa festivalu riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice, Iveta Hurná. „Čítalo sa asi všade.“ Klasicky v triedach a učebniach, no i v telocvičniach, dielňach, jedálňach a kabinetoch. „Čítali všetci.“ Veľkí čítali malým a malí veľkým, čítali známe osobnosti mesta, učitelia na dôchodku a pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci škôl. K čítaniu sa pripojili rodičia i starí rodičia žiakov. „Vysielali sa rozhlasové rozhovory, viedli besedy, odborné vyučovacie predmety prebiehali s podporou náučnej literatúry a na každom kroku ste mohli stretnúť nejakú literárnu či rozprávkovú postavu.“ Školy sa zmenili na nepoznanie a fungovali v nich rôzne relaxačné kútiky, literárne čajovne alebo kluby. Kreatívnymi novinkami tohto ročníka boli plážová čitáreň so slnečníkmi, čítanie v nárečiach, preklad čítaného textu do znakovej reči a indiánsky tábor. Vyhlásila sa súťaž o najkrajší čitateľský denník a tiež zbierka kníh Daruj škole a knižnici knihu. Jedným z cieľov projektu bolo ukázať, že kniha a čítanie môžu byť zábavné. „A podľa nadšených reakcií detí sa nám to aj podarilo“, konštatuje Iveta Hurná.

CCR-2015 (2)  CCR-2015 (7)

Piatkový program festivalu však ani náhodou neskončil posledným zvonením. Pokračoval neskôr v LitParku literárnym večerom, kde bol vytvorený priestor na neformálne rozhovory a tiež sa čo-to poodhalilo aj zo súkromia festivalových hostí. Na pódiu sa pred návštevníkmi postupne vystriedali Roman Brat, Petra Braunová, Oľga Feldeková, Peter Holka, Valentín Šefčík, Zuzana Štelbaská a ilustrátor Martin Kellenberger, ktorí svojimi vtipnými odpoveďami viackrát vyvolali spontánny aplauz a smiech. „No a musím povedať, že sa niektorým dokonca podarilo zaskočiť aj takého ostrieľaného moderátora akým je Milan Kolcun, ktorý tento večer uvádzal“, dodáva Iveta Hurná.

Sobotňajší deň patril rodinám s deťmi. „Jeho celodenný program sme koncipovali tak, aby si z neho vedeli vybrať rodiny s väčšími aj menšími deťmi. Boli u nás divadielka, kúzelník Gabi aj zábavný propagátor čítania deťom, Tibor Hujdič. Odznela tu hudobná rozprávka uja Jana Hrubovčáka a pre rodičov sme pripravili workshopy o dôležitosti čítania deťom. Počas nich sa deti mohli zabávať v tvorivých dielňach Martina Kellenbergera, rodinného centra Stonožka, alebo hrať spoločenské hry“, približuje aspoň časť z nabitého programu Iveta Hurná. Záver festivalu patril tak ako minulý rok večerníčkovej rozprávke. Krásnou bodkou za festivalom bol príbeh Tuláčika a Kláry od spisovateľa E. J. Grocha, ktorý si deti vypočuli v podaní Ľubice Blaškovičovej.

Ako hodnotí tento ročník Iveta Hurná, riaditeľka knižnice? „Máme za sebou veľa hodín príprav a dva veľmi náročné, ale veľmi krásne dni. Dva dni s literatúrou, knihou a čítaním, ale hlavne s detskými čitateľmi. Práve pre nich sme tu už 60 rokov. Po rozhovoroch so zástupcami škôl a po festivalovej sobote sa už teraz teším na organizáciu toho nasledujúceho ročníka.“

Programovými partnermi boli filmová a divadelná herečka Ľuba Blaškovičová, hudobník Ján Hrubovčák, propagátor zábavného čítania Tibor Hujdič alias Pán Mrkvička, Viki Marcinová, kúzelník Gabi, divadlo Babadlo, divadlo Múza v konzerve, rodinné centrum Stonožka, košické základné školy ZŠ Janigova, ZŠ Jozefa Urbana 10 na Jenisejskej, ZŠ Krosnianska 2, ZŠ Ľudovíta Fullu na Maurerovej, ZŠ Park Angelinum, ZŠ Polianska, ZŠ Postupimská, ZŠ sv. Košických mučeníkov na Čordákovej, ZŠ sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej, ZŠ Trebišovská 10 a ZŠ a MŠ pri zdravotníckom zariadení Košice na Tr. SNP.

Projekt finančne podporili Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky. Záštitu nad podujatím prevzala Renáta Lenártová, viceprimátorka mesta Košice.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore