Tlačové správy

Investičné projekty pre Košice 2013 vstupujú do realizačnej fázy

Začala výstavba Kasární/Kulturparku – najväčšieho investičného projektu Košice 2013

Podpisom protokolu o odovzdaní staveniska v areáli Kasární/Kulturpark na Kukučínovej ulici dnes oficiálne začala výstavba najväčšieho investičného projektu Košíc ako Európskeho hlavného mesta kultúry 2013. Protokol za účasti ministra kultúry SR Mareka Maďariča predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu, košického primátora Richarda Rašiho a prezidenta U. S. Steel Košice Davida J. Rintoula podpísali zástupcovia mesta a spoločnosti Doprastav, a. s.

Bývalé kasárne z 19. storočia sa v 21. storočí stanú jedným z nových centier kultúry a kreativity v Košiciach. Dnes sa do nich na niekoľko mesiacov zahryznú stavebné stroje a stavbári, aby sme sa sem v roku 2013 mohli vrátiť a definitívne začať využívať tento priestor na organizovanie zaujímavých podujatí a stretnutí,“ uviedol Richard Raši. Zdôraznil, že hoci bývalé vedenie mesta podcenilo prípravu investičných projektov a premeškalo veľmi veľa času, dnes už nemá zmysel dívať sa späť. „Ideme do finále a naše prípravy na rok 2013 skutočne vrcholia. Je symbolické, že túto finálnu fázu štartujeme tu a teraz, pretože v očiach verejnosti je práve Kulturpark symbolom úspechu či neúspechu celého projektu,“ dodal primátor Košíc.

Zhotoviteľom stavby v hodnote 23,8 milióna mil. eur je akciová spoločnosť Doprastav, ktorá sa zaviazala dokončiť ju najneskôr do 31. decembra 2012. Zmluva pripúšťa z objektívnych dôvodov, alebo z dôvodov hodných osobitného zreteľa, predĺženie doby dokončenia stavby, vrátane termínu odovzdania. Podmienkou je súhlas príslušného ministerstva. „Nasadíme tu všetky potrebné technické aj ľudské kapacity a môžem zodpovedne vyhlásiť, že urobíme všetko preto, aby sme termín dodržali,“ konštatoval generálny riaditeľ Doprastavu Juraj Androvič. Ako dodal, už dnes, po prevzatí stavby, začínajú v areáli so stavebnými prácami.

Minister kultúry SR Marek Maďarič pripomenul nedávny pozitívny výsledok Košíc na záverečnom monitorovacom paneli Európskej komisie a odporúčanie udeliť mestu cenu Meliny Mercouri. Za vládu Slovenskej republiky prisľúbil maximálnu podporu tvorcom a realizátorom projektu, aby nielen Košičania, ale celé Slovensko mohlo byť právom hrdé na svoje Európske hlavné mesto kultúry.

Podľa košického župana Zdenka Trebuľu aj regionálna samospráva jasne deklarovala záujem podporiť túto iniciatívu a neostala iba pri slovách. Prirodzené spojenie mesta a regiónu stálo na úplnom začiatku zrodu myšlienky uchádzať sa o titul Európske hlavné mesto kultúry. „Košický samosprávny kraj bol prvý, kto vo svojom rozpočte schválil dlhodobú investíciu do podpory tohto projektu vo výške 20 miliónov eur do roku 2015. Konkrétne peniaze pritom nie sú určené iba na investičnú, ale aj na programovú časť. Vďaka nim sa modernizácia kultúrnych zariadení už rozbehla a v metropole kraja vznikajú ostrovy kultúry – otvorené zóny pre ľudí, ktorí si kultúru „užívajú“, ale aj pre tých, ktorí sa k nej len približujú,“ dodal Zdenko Trebuľa.

Predovšetkým na budúcnosť najmladších Košičanov myslela v kontexte projektu Košice 2013 hutnícka spoločnosť U. S. Steel Košice. Vďaka jej investícii v hodnote 500 tisíc eur vyrastie po rekonštrukcii v Kasárňach/Kulturparku ojedinelá expozícia Steel Park – Kreatívna fabrika. Vznikla ako výsledok spolupráce s univerzitami a vedeckými pracoviskami SAV v Košiciach, v snahe interaktívnou formou popularizovať medzi mladou generáciou vedné disciplíny a technicky orientované školy.

Kasárne/Kulturpark sú najvýznamnejším z  ôsmich investičných projektov v gescii mesta Košice, ktoré vstúpili do realizačnej fázy. Už v nasledujúcich dňoch sa pripravujú na podpis zmluvy s dodávateľmi ďalších stavieb. Kultupark by mali čoskoro nasledovať projekty obnovy Uličky remesiel a Košického hradu.

Vláda Slovenskej republiky v marci 2012 schválila na obnovu, rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu stavebných objektov a na posilnenie vybavenosti verejných priestranstiev v súvislosti s projektom Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie v celkovej výške 60 miliónov eur. Prijímateľmi nenávratného finančného príspevku, v rámci prioritnej osi 7 Regionálneho operačného programu pre celkovo 20 investičných projektov sú mesto Košice (8), Košický samosprávny kraj (7), tri organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR (Slovenské technické múzeum, Štátna vedecká knižnica Košice a Štátne divadlo Košice) a dve neziskové organizácie (n. o. Perly Gotickej cesty a n. o. Zachráňme kaštieľ v Krásnej).

 

Viac informácií Vám poskytne:

PhDr. Martina Viktorínová, M.A.
vedúca Referátu styku s verejnosťou a médiami MMK,
hovorkyňa mesta Košice

tel.: 055/ 6419 319
mobil: +421 918 937 372
email: martina.viktorinova@kosice.sk

Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore