Tlačové správy

Podporujeme kreativitu je hlavný slogan projektu Košice 2013

V Spoločenskom pavilóne v Košiciach dnes tím neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 verejne predstavil kultúrny a umelecký program projektu. Jeho extraktom je slogan: PODPORUJEME KREATIVITU, ktorý sa stáva neoddeliteľnou súčasťou a poznávacím znamením všetkých podujatí súvisiacich s projektom. V duchu kreativity sa nieslo aj prezentovanie hlavných línií, jednotlivých žánrov a rozvojových programov, príznačne nazvané Ideme do finále! Pol roka pred štartom Európskeho hlavného mesta kultúry dala n. o. Košice 2013 jednoznačný signál, že v Košiciach je už odteraz na čo sa tešiť.

„Umelecký a kultúrny program Košice 2013 je veľmi široký a má niekoľko rovín. Od najvyššej medzinárodnej úrovne s európskou dimenziou, cez národnú až po lokálnu scénu. Snažili sme sa, aby odrážal všetky ´poschodia´, pretože jeho zmyslom je stimulovať a transformovať prostredie nielen v Košiciach, ale na území celého východného Slovenska,“ konštatoval umelecký riaditeľ n. o. Košice 2013 Vladimír Beskid. Zdôraznil, že koncepcia programovej štruktúry nevychádza len z programovania jednorazových kultúrnych podujatí pre rok 2013. „Jej hlavným cieľom je naštartovať proces dlhodobého rozvoja a stimulujúcich podmienok pre kultúrnych operátorov v celom regióne, podporovať medzinárodné partnerstvá a nové tvorivé iniciatívy, ktoré majú šancu na perspektívnu, dlhodobú existenciu,“ dodal. Vďaka tomuto prístupu majú Košice príležitosť začať rozvíjať kreatívnu ekonomiku a postupne sa transformovať z industriálneho na kreatívne mesto. V konečnom dôsledku to do budúcna pre východ krajiny môže znamenať rýchlejší ekonomický rast a viac pracovných príležitostí.

Kultúrny program pre obdobie do konca roka 2012 a pre rok 2013 predstavuje čerstvo vydaná programová kniha, nazvaná Košice 2013 pred a po konci sveta. Jej podtitul je narážkou na údajný koniec sveta, ktorý by mal podľa Mayského kalendára nastať 21. decembra 2012. V Košiciach si zjavne koniec sveta nepripúšťajú, čo potvrdzuje okrem iného pestrý multižánrový kultúrny program v rámci tzv. decembrového kultúrneho predkrmu. V takmer 200 stranovej programovej knihe je zadefinovaná celá architektúra kultúrneho programu, jeho hlavné ciele, strategické línie a kultúrne koridory, ale predovšetkým stručný náčrt približne 120 najzaujímavejších a najpútavejších podujatí, ktoré projekt Európskeho hlavného mesta kultúry ponúkne v priebehu rokov 2012 až 2013.

Kultúrne aktivity projektu Košice 2013, ktoré samozrejme programová kniha nemohla obsiahnuť, sú vo všeobecnosti rozdelené do troch veľkých skupín. Tvoria ich kľúčové podujatia, ktorých je 25 a majú národnú a európsku dimenziu, približne 60 významných podujatí a asi 300 sprievodných podujatí menšieho rozsahu, ktoré realizujú zväčša iné subjekty, kultúrni operátori a občianske združenia.

Definitívny a presný obraz o podujatiach v roku 2013 však poskytne až vydanie novej, kompletnej verzie programovej knihy s presnými dátumami a programom. K dispozícii by mala byť do konca novembra 2012.

„V súvislosti s programom musím vyzdvihnúť úlohu množstva neziskových organizácií, združení a kultúrnych operátorov. Samotný tím Košice 2013 pripravuje iba tretinu všetkých podujatí, väčšina je v rukách našich partnerov a my sa na ich aktivitách iba spolupodieľame a koordinujeme ich. Nie je to teda nejaký elitársky program úzkeho okruhu ľudí, ale naopak, otvorená partnerská platforma,“ zdôraznil riaditeľ n.o. Košice 2013 Ján Sudzina. Ako spresnil, ide najmä o sprievodné podujatia, podporené z podprogramu 3.2 prostredníctvom Ministerstva kultúry SR. Snahou v nadchádzajúcom období je vyčleniť ešte viac prostriedkov pre lokálnych kultúrnych operátorov z Košického a Prešovského kraja. „Chceme a sami cítime, že potrebujeme posunúť ďalej aj toto prostredie,“ dodal Sudzina. V tejto súvislosti upozornil na druhé kolo výzvy na predkladanie projektov pre grantovú schému Ministerstva kultúry SR určenú pre projekt Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, ktorá sa uzatvára 13. júla. Hlavná výzva, ktorá sa priamo viaže k podujatiam pre rok 2013, bude mať uzávierku v októbri.

Z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR bolo na realizáciu kultúrneho programu v roku 2012 vyčlenených 3,32 mil. eur a rovnaká suma je vyčlenená aj pre rok 2013.

Na podporu projektu Európskeho hlavného mesta kultúry a program Terra Incognita – Krajina nespoznaná do roku 2015 vyčlenilo Zastupiteľstvo KSK finančné prostriedky v celkovej sume 6,6 milióna eur. Sú určené pre tých, ktorí priamo v regióne organizujú kvalitné kultúrne a spoločenské aktivity pre širokú verejnosť i na podporu drobných investícií. Z prvej výzvy na propagáciu značky Terra Incognita bolo podporených 29 kultúrnych podujatí, ktoré spolu získali 120 tisíc eur. Druhá výzva bola určená na zvýšenie kvality služieb poskytovaných v cestovnom ruchu na projekty zamerané na rozvoj drobnej infraštruktúry. Pol milióna eur bolo rozdelených medzi 39 projektov, žiadatelia ich zrealizujú do konca októbra 2012.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore