Tlačové správy

Študenti budú hľadať krásy a zaujímavosti kraja a zapoja sa do literárnej súťaže

Čím pozoruhodným  zaujať návštevníka nášho kraja, čo  zaujímavé mu ukázať, na čo ho upozorniť, nad tým budú rozmýšľať školáci a študenti základných a stredných škôl Trenčianskeho kraja.  Keď svoje nápady, tipy, doplnené aj osobným vyznaním a vzťahom, aký majú k určitému miestu, stavbe, pamiatke, lokalite napíšu a pošlú do literárnej súťaže, môžu aj vyhrať zaujímavé ceny.

Trenčiansky školáci budú opäť súťažiť v literárnej tvorbe. Téma tohtoročnej literárnej regionálnej súťaže znie Prezentácia môjho regiónu ako šanca na zviditeľnenie Slovenska v období slovenského predsedníctva v rade Európskej únie.

Pri príležitosti spoločensky významnej udalosti, ktorým je historicky prvé  slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie súťaž vyhlásilo Metodicko-pedagogické centrum, regionálne  pracovisko  Trenčín  spolu s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Trenčíne dňa 15. apríla 2016.

Regionálna súťaž má dve vekové kategórie a je určená žiakom šiesteho až deviateho ročníka základných škôl,  žiakom primy až kvarty osemročného štúdia gymnázií a študentom všetkých typov stredných škôl kraja. Súťažný príspevok musí byť individuálnym dielom žiaka, nie kolektívnou prácou triedy. Súťaž je bezpostupová,“ približuje kritériá súťaže riaditeľka regionálneho pracoviska MPC v Trenčíne Miroslava Jakubeková.

Ako doplnila predsedníčka RO SSN v Trenčíne Ľuboslava Sedláková, cieľom súťaže je, aby sa žiaci zamysleli nad tým, čo interesantné v ich okolí by chceli prezentovať širšej verejnosti. „Ich zadaním je napísať  beletrizovaný príbeh, vzťahujúci sa k určitému miestu v regióne, ku ktorému majú nejaký osobitný vzťah, s ktorým súvisí ich vlastný zážitok, alebo  o ktorom poznajú zaujímavý príbeh. Dôležité je zaujať a motivovať návštevníka k návšteve regiónu. Predstaviť ho ako turisticky zaujímavú destináciu a možno upozorniť aj na menej známe, či dokonca zabudnuté miesta,“ dodala.

Termín na odovzdanie prác je 15. máj 2016. Hodnotiť ich bude komisia zložená z učiteľov slovenského jazyka a literatúry  a  novinárov z Regionálnej organizácie SSN v Trenčíne.  Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien sa uskutoční ešte do konca školského roka.

Spolupráca MPC a RO SSN pokračuje už druhý rok. Vlani, pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra vyhláseného  v roku dvestého výročia jeho narodenia zorganizovali rovnako literárnu súťaž.

Súťažiaci zaslali celkom šesť desiatok prác, ktoré sa obsahovo týkali Ľudovíta Štúra a jeho vzťahu k trenčianskemu regiónu.

Tlačová správa k súťaži

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore