Tlačové správy

Na simulovaný súdny proces pripravovali stredoškolákov študenti práva

Ako každoročne, tak aj tento rok, sa na Krajskom súde v Košiciach stretli dva tímy košických gymnazistov, z Gymnázia Šrobárova 1 a z Gymnázia Park Mládeže 5, aby si zmerali svoje sily na súťaži v simulovanom súdnom pojednávaní. Tohtoročným predmetom simulovaného pojednávania bola žaloba na ochranu osobnosti poslanca Národnej rady SR, ktorý žaloval novinárov za výroky uverejnené v článku denníka.

Simulované súdne pojednávanie stredných škôl je každoročným záverečným výstupom spolupráce medzi Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach, Krajským súdom v Košiciach a spolupracujúcimi strednými školami. Pojednávanie prebieha pod gesciou Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach v priestoroch Krajského alebo Okresného súdu v Košiciach.

„Študenti oboch gymnázií boli vynikajúco pripravení a svoju rolu zvládli priam profesionálne. Nie je jednoduché stáť pred skutočnou sudkyňou a vystupovať v roli právnika, žalobcu alebo žalovaného. Myslím, že to bola aj skvelá vizitka študentov práva, ktorí museli počas niekoľkých stretnutí stredoškolákom – laikom vysvetliť nielen podstatu právneho problému, ale aj celý súdny proces,“ uviedla JUDr. Daniela Lamačková z Pracoviska právnych kliník Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Simulovaný súdny proces stredoškolákov je jedným z výstupov práce študentov práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí stredoškolákov na tento proces pripravujú v rámci svojho pôsobenia na praktickom výberovom predmete právnickej fakulty – Street Law klinika. V rámci fakulty je predmet súčasťou praktického vzdelávania študentov práva – klinického právneho programu.

Na spolupracujúcich stredných školách je program nazývaný ako Právo na každý deň/Street Law. Jeho podstata spočíva v tom, že študenti práva pôsobiaci na predmete Street Law klinika po absolvovaní príslušnej metodickej prípravy na právnickej fakulte, učia študentov druhého a tretieho ročníka strednej školy rôzne právne témy, ktoré môžu využiť v každodennom živote. Program charakterizuje nielen obsah šírených poznatkov, ale i spôsob akým sa vedomosti o práve študentom stredných škôl odovzdávajú. Právo sa vyučuje interaktívnymi metódami ako hranie rolí, riešenie prípadových štúdií, vedenie diskusií na právne témy.

V rámci programu sa študenti stredných škôl učia o práve, právnom systéme a o základných princípoch a hodnotách, na ktorých spočíva ústavná demokracia. Študenti zapojení v programe riešia prípady, diskutujú o práve – aké podľa nich je a aké by malo byť. Zaoberajú sa témami, ako sú ľudské práva, riešenie konfliktov, policajné postupy a súdne procesy.

Takýto simulovaný súdny spor vďaka spolupráci Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach s Krajským súdom v Košiciach, každoročne rozhodujú skutoční sudcovia alebo sudkyne z praxe. Na simulovanom súdnom pojednávaní vystupujú študenti stredných škôl ako osoby zúčastnené v konaní, hrajú jednotlivé roly (žalobca, žalovaný, právny zástupca jednotlivých strán v spore, svedkovia).

Absolventom krúžku a účastníkom simulovaného súdneho pojednávania je po jeho skončení odovzdaný certifikát o absolvovaní. Takáto praktická spolupráca medzi je prínosom ako pre študentov stredných škôl, tak aj pre študentov práva.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

JUDr. Daniela Lamačková

Pracovisko právnych kliník

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

Email: daniela.lamackova@upjs.sk

www.pravnekliniky.sk

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Verejnosť a média http://www.upjs.sk/verejnost-media/.

Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore