Aktuality

Blahoželáme našej členke k oceneniu!!!

V utorok 22. novembra 2016 bolo v obradnej sieni Mestského úradu v Senici udelené verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mesta a prínos v spoločenskom dianí niekoľkým osobnostiam, ktoré sa významným spôsobom podieľali na rozkvete mesta Senica, zodpovedne pristupovali k povinnostiam majúc na mysli prosperitu mesta. Cena je v tvare srdca s nápisom Verejné poďakovanie mesta za … časť Vášho srdca pre iných.

 

Medzi ocenenými bola Viera Barošková
S jej menom je spojené vydávanie mestských novín Naša Senica, ktorých 40. výročie vzniku si pripomenieme v roku 2017. V roku 1978 prišla do Senice a už o dva roky ju požiadali, aby popri svojej práci v denníku Hlas ľudu robila aj mestské noviny. Tento rok je to úctyhodných 36 rokov, čo je jej život spätý s Našou Senicou na poste vedúcej redaktorky. Vo svojom pracovnom živote má len dve zamestnania – Hlas ľudu a Našu Senicu, ktorú na plný úväzok robí od roku 2000, kedy krajské noviny prestali vychádzať.  Dovtedy Našu Senicu robila popri svojej dennikárskej práci. Mestské noviny sú vyhľadávaným periodikom, ktoré mapuje dianie v Senici vo všetkých oblastiach. Priestor v nich dostáva samospráva, príspevky zo spoločenského života, firiem, kultúry, športu, tretieho sektora, histórie,  voľnočasové aktivity, ale svoj priestor tu nachádzajú aj Študentské listy. Od začiatku obsah novín korešpondoval s ich  názvom.  Noviny Naša Senica boli a sú o meste, o Seničanoch a Seničania ich tvoria. Z tohto pohľadu sú noviny do značnej miery kronikou mesta.  Vedúca redaktorka tvorí koncepciu novín, pripravuje autorské príspevky, rediguje príspevky od dopisovateľov, zostavuje periodikum pre grafické spracovanie a následne zabezpečuje vydanie v tlačiarni. Autorskými príspevkami pokrýva značnú časť novín, pretože sa zúčastňuje na podujatiach mesta – rôznych stretnutiach, rokovaniach, podujatiach rôzneho charakteru, z ktorých robí mediálny výstup tlačový i fotografický. Popri tejto  základnej úlohe sa s jej menom spája aj príprava podkladov pre ďalšie médiá a spolupráca s nimi, aktívne  sa podieľa na príprave mnohých podujatí, ktorých organizátorom je mesto Senica, jej rukopis je viditeľný aj v mnohých informačných bulletinoch o cestovnom ruchu. Za 36 rokov aktívnej práce odovzdala novinám veľa svojej novinárskej invencie, obetovala veľa  voľného času, stala sa dušou novín.

zdroj: senica.sk

Za celú RO SSN v Trnave blahoželáme!!!

don

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore