Tlačové správy

Most úsmevov spojí hendikepovaných divadelníkov

V poradí už 14. ročník festivalu dramatickej tvorivosti klientov zariadení sociálnych služieb Most úsmevov bude v stredu 31. mája 2017 od 9:00 – 15:30 hod. v divadelnej sále košického Jumbo centra. Po trinástich ročníkoch, ktoré sa konali v Rožňave, prichádza festival do Košíc, aby ponúkol ukážky kreativity v podaní netradičných umelcov aj divákom v metropole kraja.

Prehliadku pripravil odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja, Domov sociálnych služieb DOMKO Košice a občianske združenie DOMKO v umení pod záštitou predsedu KSK Zdenka Trebuľu. Na divadelných doskách vystúpi 16 kolektívov z 15 zariadení sociálnych služieb z dvoch samosprávnych krajov – Košického a Banskobystrického. Ďalších záujemcov o účinkovanie museli organizátori z časových i priestorových dôvodov odmietnuť.  Most úsmevov chce ukázať, že ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím majú možnosti, schopnosti, talent, tvorivosť a iniciatívu. Zároveň chce upozorniť na prácu zamestnancov týchto zariadeniach. Na prehliadke predvedú kolektívy rôzne žánre dramatickej tvorby – básnickú i prozaickú, činohru, spevohru, tanec, balet, pantomímu.

„Po trinástich rokoch v rožňavskom Mestskom divadle Actores a v spolupráci s tamojšími domovmi sociálnych služieb JASANIMA a SUBSIDIUM sme sa rozhodli zmeniť prostredie. Nebolo to jednoduché a rýchle rozhodnutie. Zmenu sme plánovali už dva roky, ale museli sme nájsť vhodné priestory a podmienky. Organizovať podujatie pre hendikepovaných ľudí si žiada bezbariérové priestory s jednoduchou orientáciou. Klienti našich zariadení sa necítia dobre v stiesnených priestoroch, musia sa od začiatku dobre cítiť, aby ukázali to, na čo sa celý rok pripravujú. Boli zvyknutí na študentky z rožňavskej Strednej zdravotníckej školy, ktoré nám pomáhali s organizáciou. Tieto vzťahy teraz nanovo budujeme.  Aj preto sa nám vlani ešte nepodarilo presťahovať festival na nové miesto. Sme radi, že 14. ročník môžeme ponúknuť v krajskej metropole, ktorá bola a stále je európskym mestom  kultúry,“ vysvetľuje vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK Zuzana Jusková.

Už vlani sa najlepší z Mostu úsmevov predstavili aj na Dňoch bábkového divadla a hier pre rodiny VIRVAR, ktoré organizuje Bábkové divadlo Košice, kultúrne zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Priestor budú mať vo štvrtok 1. Júna od 14. Do 17. Hodiny na Most virvarových úsmevov v parku pri Štátnom divadle Košice alebo v prípade nepriaznivého počasia v neďalekej Historickej radnici na Hlavnej ulici. Návštevníkom ponúknu nielen umeleckú tvorbu, ale aj ukážky remeselných zručností.

Vo festivalovom programe budú účinkovať divadelné súbory Domko, Lux a Luxáčik z Košíc, Rakovčanka z Rakovca nad Ondavou, Horúce srdcia a Svetielko zo Strážskeho, Luskáčik z Prakoviec,  Anima z Michaloviec, Kráľovčan z Kráľoviec, Kukučatá zo Šemše, Sociálne divadlo Hopi hope z Košíc, Súcit z Veľkých Kapušian folklórno-dramatický súbor Jasanima z Rožňavy, recitátori a krúžok afrických bubnov z Novej Bane a divadielko z Ladomerskej Viesky

Festival vyjadruje posolstvo hendikepovaných ľudí celej spoločnosti, že majú rovnaké záujmy, sny, inšpirácie, predstavy o svojej realizácii. Že chcú ostatným ukázať, čo dokážu.  Ak aj sú o niečo ochudobnení, v niečom inom sú bohatší. Všetky akcie, ktoré regionálna samospráva robí v spolupráci a pre klientov zariadení sociálnych služieb, sú spojené s týmto úmyslom. Cieľom je budovanie sebadôvery a sebavedomia klientov prostredníctvom divadla. Arteterapia a muzikoterapia má v zariadeniach sociálnych služieb svoje výrazné miesto, divadlo im dáva zmysel a cieľ. Tí, čo roky účinkujú v divadelných súboroch, formujú sa ako osobnosti. Vystupovanie na verejnosti im už nerobí problémy. Zariadenia sa snažia rozširovať aktivity v mestách o niečo nové. Aj v prípade Mosta úsmevov začínali s mladými klientmi, postupne sa festival rozšíril aj o dospelých klientov, o zariadenia neverejných poskytovateľov a zariadenia z iných krajov.

Most úsmevov predstavuje a konfrontuje rôzne štýly práce v oblasti tvorivej dramatiky. Otvára tak  priestor pre vzájomnú  inšpiráciu i výmenu skúseností tvorcov, zamestnancov, výchovných  pracovníkov zúčastnených zariadení. Na prehliadke tvorivosti môžu účinkovať výhradne amatéri – klienti zariadení sociálnych služieb v sprievode a za asistencie výchovných pracovníkov. Porota hodnotí výber témy, jej spracovanie, úroveň stvárnenia, pričom do úvahy berie aj zdravotné dispozície účinkujúcich a podiel spoluúčasti výchovných pracovníkov.

Impulzom na takýto druh prezentácie bola pred rokmi myšlienka herca a bratislavského regionálneho politika Ľuba Romana, že aj ľudia, ktorí majú v sebe nejakú inakosť, môžu mať v sebe tvorivé schopnosti. Organizátori z Košického samosprávneho kraja túto myšlienku sledujú a rozvíjajú ďalej už štrnásty rok. Snažia sa pomôcť sprostredkovať danosti istej skupiny ľudí, ale aj tých, ktorí sa o nich starajú a podieľajú sa na dramatickej tvorbe. Pri tejto aktivite vidno zmysel práce. Vďaka divadlu sa niektorí klienti vedia zaradiť do inej kategórie. Aj výchovní pracovníci, ktorí pri príprave inscenácií pomáhajú, nachádzajú nové možnosti.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja

Úrad Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice

Tel.:       055 72 68 128     

Mobil:    0918 766 001

E-mail:   zuzana.bobrikova@vucke.sk

www.vucke.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore