Tlačové správy

Správa ciest KSK podpísala zmluvu so zhotoviteľom rekonštrukcie mosta Ružín

Košický samosprávny kraj zastúpený Správou ciest KSK uzavrel zmluvu o dielo na stavbu Odstránenie havarijného stavu mosta II/547020 Ružín – rekonštrukcia so spoločnosťou Strabag s.r.o. Bratislava. Zmluva bola podpísaná v pondelok 26. júna 2017 v zmysle zákonných lehôt. Stavenisko bude následne odovzdané zhotoviteľovi, ktorý začne s prácami.

Od utorka 27. júna 2017 bude most cez Ružín úplne uzavretý aj pre peších a cyklistov. Stavba bude postupne oplotená a spoločnosť Strabag začne s prácami na oprave mosta. K termínu podpisu zmluvy boli prijaté všetky potrebné opatrenia a zabezpečené doklady, ktoré sú  podľa platnej legislatívy nevyhnutné na to, aby zhotoviteľ mohol plynule nastúpiť na začatie stavebných a rekonštrukčných prác v zmysle zmluvy o dielo, predloženého harmonogramu prác a kontrolno-skúšobného plánu stavby.

Autobusy prímestskej dopravy v smere od Košíc budú od utorka 27. júna 2017 premávať po zastávku Košické Hámre most,  konečná zastávka bude pod hotelom Sivec. Doprava pre obyvateľov obce Opátka bude zabezpečená účelovým automobilom, na ktorého nájom uzavrela Správa ciest KSK zmluvu s obcou. Obec podľa potrieb obyvateľov zabezpečí dopravu týmto automobilom k spojom z obce Košická Belá a dopravu žiakov do školy. Autobusové spojenie obce Opátka cez Folkmarský kopec v smere na Margecany podľa prieskumu medzi obyvateľmi nie je potrebné. Prímestská autobusová doprava riadne premáva z obcí Kojšov, Veľký Folkmar, Jaklovce, z celej Hnileckej doliny i ďalších obcí regiónu s napojením na vlakové spoje v Margecanoch. Od 11. júna 2017, keď vstúpil do platnosti nový grafikon železničnej dopravy, zastavujú regionálne rýchliky v stanici Krompachy, čím sa zlepšilo spojenie regiónu s krajským mestom.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa predsedu

Košický samosprávny kraj

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice

+ 421 55 7268 128

+ 421 918 766 001

zuzana.bobrikova@vucke.sk
www.vucke.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore