Tlačové správy

Galéria umelcov Spiša pripravila k 30. výročiu svojho založenia prvú komplexnejšiu dokumentačnú výstavu KONTAJNER SPOMIENOK

 • Miesto: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
 • Termín výstavy:                9. 8. 2017 – 26. 11. 2017
 • Vernisáž výstavy:            streda, 9. 8. 2017 o 17.00
 • Produkcia projektu:         Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
 • Kurátorka projektu:         Mgr. Mária Šabľová – GUS
 • Odborná spolupráca:      Mgr. Lucia Benická – GUS
 • Výtvarné riešenie:            Mgr. art. Jaro Čech
 • Grafika:                              Mgr. art. Ivana Betková, Košice
 • Kontakt pre médiá:          Mgr. Lenka Králová – GUS, projekty@gus.sk, 053 4174626
 • Autor tlačovej správy:     Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 053 4174621

Výstavu podporili:          Košický samosprávny kraj, firmy Bartner Nova a Honest

Galéria umelcov Spiša pripravila k 30. výročiu svojho založenia (v r. 1987) prvú komplexnejšiu dokumentačnú výstavu nazvanú KOntajner spomienok v kurátorskej koncepcii odbornej pracovníčky Mgr. Márie Šabľovej. Výstava je prvým galerijným projektom, ktorý sa zameriava na „recykláciu“ vybraných dokumentačných a historických faktov, pričom má cielene zakomponované interaktívne stanice na doplnenie tradičnej výstavnej prezentácie. Preto aj názov projektu: KOntajner spomienok,  ktorý v šiestich „päťročniciach“ sprevádzajú aj ukážky z deponovaných diel, priamo nadväzujúce na spomienkové dianie, ako aj výber dokumentárnych filmov, mapujúcich udalosti a osobnosti z prostredia galérie.

Ako uvádza riaditeľka galérie, Mgr. Lucia Benická, „…jedná sa o zámerné doplnenie galerijnej dramaturgie, v ktorej doteraz chýbal komplexnejší pohľad na ‘kroniku’ vývoja tejto najmladšej pamäťovej inštitúcie na Slovensku. Retrospektíva je interaktívnym prierezom 30-ročnej činnosti vo vybraných udalostiach s dôrazom na pohľad ‘za oponu’ štandardnej výstavnej a odbornej práce s cieľom priblížiť históriu aj interaktívnymi nástrojmi: návštevník má tak možnosť ‘listovať’  v udalostiach, vizuáloch, filmoch, zapájať sa do ‘papierovej’ roboty, či výstavníctva a dokumentácie v procese. Projekt bol priam sizyfovským úkolom, keďže komprimovať 30-ročnú činnosť do 6-tich 5-ročných cyklov je náročné, ale nie nemožné: výber udalostí je odrazom interpretácie mladej, nastupujúcej generácie, ku ktorej naša odborná pracovníč-ka a kurátorka projektu Mgr. Mária Šabľová patrí. Do projektu je zaradený aj výber z top akvizícií galérie za posledných päť rokov, pripravený kurátorkou zbierok Mgr. Kamilou Pacekovou – umožňuje tak  nahliadnuť aj do smerovania našej zbierkotvornej činnosti. A prečo názov projektu? Sme 30-ročnou galériou s 30-roč-nými spomienkami. Stali sme sa, obrazne povedané, umelecko-zážitkovým kontajnerom spomienok -:).”

Výstava KONTAJNER SPOMIENOK je uvedená v troch samostatných, na seba nadväzujúcich blokoch: Minulosť vs. budúcnosť, Príbeh galérie a Portál spomienok. Autorka projektu Mgr. Mária Šabľová dopĺňa, že „tento retrospektívny pohľad nielen na zbierkový fond, ale aj na komplexnú činnosť galérie je odrazom vývoja umenia, spoločnosti a doby od 80. rokov 20. storočia po súčasnosť. V rámci troch nosných celkov sú prezentované fotografie, články, texty a iné dokumenty, ktoré bezprostredne súvisia s formovaním galérie a jej etablovaním sa na pôde výtvarného umenia. Jednotlivé celky chronologicky uvádzajú príbeh – 30-ročný život inštitúcie, ktorá má svoje nezastupiteľné miesto v rámci kultúrneho života nielen na Spiši, ale aj na Slovensku. Primárnym cieľom výstavy je prezentácia činností, ktoré galéria ako zbierkotvorná inštitúcia zabezpečuje a o ktorej častokrát návštevníci nevedia, zároveň aj priame podieľanie sa návštevníkov na výstave – svoje spomienky či fotografie môžu nechávať ako odkazy, resp. vhadzovať do ‘kontajnera spomienok’, ktorý je pre nich prichystaný.”

Všetky tri výstavné celky v rámci KONTAJNERU SPOMIENOK sú prezentované samostatne v rozsiahlom renesančnom priestore galérie, pričom stanica pod názvom Portál spomienok bude verejnosti prístupná až do konca marca, 2018.

 1. Minulosť vs. budúcnosť tvorí audiovizuálna prezentácia z minulosti a prítomnosti – najvýznamnejšie udalosti v „príbehu“ galérie za posledných 30 rokov, vychádzajúce prevažne z archivačných fotografií. Spätnou väzbou je „kniha želaní“ –  interaktívna stena, na ktorej môže návštevník nechať odkaz, predstavu o galérii, čím sa symbolicky podieľa na vytváraní jej budúcnosti.
 2. Príbeh galérie je nosnou výstavnou časťou: prepája dokumentačnú a výstavnú časť, pričom vzniká príbeh o histórii galérie od jej vzniku (1987) po súčasnosť (2017). V rámci „päťročníc“ dominuje výber z výstavnej a dokumentačnej činnosti: každá etapa je doplnená aj vybraným umeleckým dielom zo zbierky, vystavovanom v danom období. Súčasťou celku sú top akvizície za roky 2012 – 2017 vo výbere kurátorky zbierok Mgr. Kamily Pacekovej, ktoré dopĺňajú zbierkotvorný profil inštitúcie.
 3. Portál spomienok tvoria návraty do minulosti, kde interaktívne prvky (tablety, slide-shows) interpretujú históriu galérie, faktografiu, ako aj vývoj vizuálnej identity. Nosným „portálom spomienok“ je interaktívna mapa, ktorá sa stáva stručným sprievodcom vývoja galérie. Súčasťou expozičnej časti sú výpovede pamätníkov o začiatkoch tejto najmladšej pamäťovej inštitúcie na Slovensku, či o začiatkoch ich umeleckej kariéry.

 Galéria umelcov Spiša za posledných 30 rokov (1987 – 2017) v číslach:

 •  2 073 diel v zbierkovom fonde k 31. 12. 2016;
 • 490 výstavných projektov z domácej a zahraničnej produkcie z diel vyše 2000 autorov;
 • 60 vlastných publikácií;
 • vyše 570 000 návštevníkov v rámci výstav a nosných kultúrno-výchovných podujatí.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore