Košice

Prehľad podujatí 35. týždeň – 25.08.2017

Cez RO SSN Košice neboli (zatiaľ) na 35. týždeň nahlásené žiadne tlačové podujatia.

______________________________________

INÉ

REJDOVÁ  2017

V dňoch 25. a 26. augusta 2017, Rejdová – 44. ročník Gemerského folklórneho festivalu. Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, kultúrne zariadenie KSK a Obec Rejdová srdečne pozývajú všetkých priaznivcov tradičnej ľudovej kultúry a folklóru do rázovitej gemerskej obce Rejdová na 44. ročník Gemerského folklórneho festivalu.

Viac informácií nájdete na https://web.vucke.sk/sk/novinky/na-posedzke-rejdovej.html

(Ďalšie podrobnosti v priloženej TS)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEDZINÁRODNÉ  SYMPÓZIUM  O  BIELKOVINÁCH

V dňoch 29. augusta – 1. septembra 2017, Hotel Yasmin, Košice  – 3. medzinárodné sympózium o molekulárnej štruktúre a patológii bielkovín, ktoré v rámci projektu COST – Európska spolupráca vo vede a technológiách organizuje Ústav experimentálnej fyziky SAV – oddelenie biofyziky. Sympózium za účasti 90 odborníkov z 30 krajín sveta slávnostne otvoria 29. augusta 2017 o 9:00 hod.  

 Podrobnejšie informácie o sympóziu na: http://ngp-net17.saske.sk/

Kontakt:

doc. RNDr. Zuzana Gažová, PhD.

Oddelenie biofyziky Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Tel.:055/7204135

gazova@saske.sk

________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

 UPOZORNENIE: Od 1. augusta 2017 je v kancelárii RO SSN Košice zrušená pevná telefónna linka – nájdete nás len na mobilnom čísle 0903 845 120 a na kosice@ssn.sk

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

EURÓPSKE  DNI  PRE  MLADÝCH  NOVINÁROV

Európske dni pre mladých novinárov organizuje v októbri 2017 Európsky parlament a sú určené pre mladých začínajúcich žurnalistov vo veku 18-30 rokov. Všetky informácie o možnostiach prihlásiť sa nájdete na:

http://www.youthpress.org/call-participants-european-youth-media-days-2017-10th-anniversary/

http://www.youthpress.org/call-team-members-european-youth-media-days-2017-10th-anniversary/

Dátum konania je 16.-18. október 2017, ale prihlášky treba podať už v auguste.

Vybraným záujemcom budú cestovné a pobytové náklady preplatené podľa podmienok uvedených v linkoch.

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 PONUKA  LITERÁRNEHO  FONDU

Sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu vypisuje  súbeh o Tvorivú objednávku na podporu vzniku novinárskych útvarov v printových a v elektronických médiách na vybrané témy.

Štatút Tvorivej objednávky 

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku za rok 2017 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk) Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

___________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore