Tlačové správy

65 rokov od Hutníckej fakulty k Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie

Takmer dvesto pozvaných hostí, predstaviteľov univerzít z celého Slovenska, ale aj z Českej republiky, Poľska, Srbska a Chorvátska ale tiež partnerov z priemyselnej a štátnej sféry, prisľúbilo účasť na konferencii s názvom „65 rokov od Hutníckej fakulty k Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie“, ktorá sa uskutoční 16. novembra 2017 v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity v Košiciach.

 „Práve pred 65 rokmi vznikla fakulta, ktorá sa hlási k historickému odkazu Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, a teda i k blížiacemu sa 255. výročiu jej založenia rozhodnutím panovníčky Márie Terézie z 13. decembra 1762. A hoci hovoríme o 65 rokoch histórie, tá siaha ešte omnoho ďalej a je pre nás obrovskou poctou, že od 2. novembra 2017 máme z rozhodnutia vedenia mesta Banská Štiavnica možnosť oficiálne používať pomenovanie ´pokračovateľka Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici ´a rok založenia 1762. Je to vzácny dar. Pretože minulosť je darom pre prítomnosť ale i záväzkom pre budúcnosť,“ povedala k tomu dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

Bývalá Hutnícka fakulta, dnes Fakulta materiálov metalurgie a recyklácie, vychovala za 65 rokov svojej existencie  5874 absolventov a približne 560 doktorandov. Vznik fakulty úzko nadväzoval na industrializáciu Československa a rozvoj hutníckeho priemyslu najmä v Košiciach, kde tento priemysel ešte i dnes poskytuje priamo i nepriamo pracovné  príležitosti a živobytie niekoľkým desiatkam tisíc ľudí. Preto sa aj pôvodné zameranie fakulty orientovalo výlučne na hutníctvo. Počas svojej 65-ročnej histórie však postupne rozširovala svoje pôsobenie aj do iných oblastí. Názov Hutnícka fakulta tak už dnes neodzrkadľuje spektrum študijných odborov a programov, ktoré v súčasnosti ponúka a ktoré si vyžiadali spoločenské  zmeny i potreby priemyselnej praxe. Ide o produkciu nových materiálov, ich aplikáciu ale aj recykláciu. Tieto procesy síce priamo alebo nepriamo súvisia s metalurgiou, no navonok ich pojem hutníctvo už dostatočne nereprezentuje. Navyše evokuje možnosť uplatnenia absolventov len v hutníckych podnikoch, čo už dávno neplatí. V súčasnosti už totiž viac ako 95 percent všetkých absolventov fakulty nachádza uplatnenie nielen v hutníctve, ale aj v odvetví prudko sa rozvíjajúceho automobilového priemyslu a tiež vo výskume materiálov ako doma, tak i v zahraničí.

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore