Tlačové správy

MobilFest pozná svojich víťazov

Ak máte námet na dobrý film, nepotrebujete kameru a drahé vybavenie na jeho nakrútenie. Stačí vám mobil. Tretí ročník festivalu filmov nakrútených mobilom – MobilFest 2017 – vyvrcholil v košickom kine Úsmev. Do súťaže bolo zaslaných celkom 30 príspevkov v troch vekových kategóriách. Samostatnú kategóriu tvorili videá na tému Môj život s ISICom. Vyhlasovateľom súťaže bola Súkromná stredná stredná škola filmová a občianske združenie MediaPark.

Víťazmi jednotlivých kategórií boli

Deti do 14 rokov

 1. Alex Duleba – Vojna nápadov
 2. Emília a Edo Sýkorovci – Čudný stroj
 3. Karolína Hirjaková – Kocúrik Wolfík

Študenti a žiaci

 1. Jaroslav Stupák – Záhadná bytosť
 2. Martin Kostura – Anonymný odkaz
 3. Kristián Ganobjak – Sedem dní

Dospelí

 1. Matúš Men – Z paneláku do prírody
 2. Jozef Varga – Bielo Čierna
 3. Štefan Haško – Voda

Môj život s ISICom

 1. Benjamín Haverla – Žiť s ISICom
 2. Laura Polovková a Ivan Koribanič – Môj život s ISICom
 3. žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Petzvalova 2 – Nestrácaj čas

Ocenené filmy budú môcť diváci vidieť na youtube kanáli MobilFest-u. Organizátori sa snažia myšlienku nakrúcania filmov na mobily ešte viac zviditeľniť. Už teraz pripravujú ďalší ročník festivalu a dávajú priestor všetkým tvorcom bez rozdielu.

Linka na stiahnutie fotiek:  https://we.tl/iJR3YoUGQM

Kontakt pre médiá:

Jarmila Uhríková, riaditeľka SSUFŠ, +421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore