Tlačové správy

Z Košíc prichádza nádej pre pacientov s ochorením kostí a chrupky

Vedeckému tímu z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach a Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach sa podarilo experimentálnou štúdiou dosiahnuť unikátny výsledok. Pri implantácii a testovaní nimi vytvoreného originálneho biomateriálu sa preukázala schopnosť vytvoriť po traumatickom poškodení kĺbovej chrupky nielen chýbajúcu kosť, ale aj chrupku. Jedinečný, prelomový materiál z Košíc má veľký potenciál a predstavuje významný pokrok v oblasti liečby a regenerácie pohybového aparátu u ľudí.

Úrazom, opakovaným športovým alebo pracovným preťažovaním, zlými pohybovými návykmi, chorobou či nadváhou poškodená chrupka je problém približne 10-tich percent populácie. Vo veku nad 60 rokov sa vyskytuje u vyše 50-tich percent ľudí. Ochorenia a poškodenia kĺbovej chrupky patria k najčastejším diagnózam, s ktorými sa lekári v ortopédii a traumatológii stretávajú.

Neprekvapuje preto, že regeneračnej medicíne sa vo svete venujú stovky výskumných tímov. Ako ale pripomenul vedúci Katedry anatómie, histológie a fyziológie na UVLF profesor MVDr. Ján Danko, PhD., výsledkom doterajšieho bádania boli iba implantáty umožňujúce vytvoriť v mieste defektu len chrupke podobné tkanivo, nie plnohodnotnú chrupku.

„Sľubné výsledky predbežných predklinických in vivo testov ukazujú, že  náš biomateriálový implantát  dokáže významne podporiť tvorbu novej kĺbovej chrupky a nahradiť tak poškodenú chrupku,“ vysvetlil Ing. Ľubomír Medvecký, PhD., z Ústavu materiálového výskumu SAV. Spolu s prof. Dankom sú autormi novej metódy ošetrenia defektov kĺbovej chrupky. Pracujú na nej s úzkym vedeckým tímom, zloženým zo špičkových domácich expertov z oblasti prípravy biomateriálov, veterinárnej a humánnej ortopédie.

Problematike in vitro testovania biomateriálov sa súčasne s Ing. Medveckým venuje jeho kolegyňa MVDr. Mária Giretová z Ústavu materiálového výskumu SAV. Biomateriál  s pohľadu in vivo funkčnosti pred testovaním na experimentálnych zvieratách testovala doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD. In vivo experimenty prebiehajú pod vedením veterinárneho ortopéda MVDr. Zdeňka Žerta, Dipl. ECVS, v spolupráci s humánnymi ortopédmi MUDr. Marošom Vargom, MHA, vedúcim lekárom Športartrocentra z Nemocnice Košice-Šaca, a MUDr. Marekom Tomčom zo Železničnej nemocnice v Košiciach, ktorý je zároveň externým doktorandom na UVLF.  Humánni ortopédi sú neoddeliteľnou súčasťou operačného tímu. V spolupráci s veterinárnym ortopédom riešia chirurgické postupy a implantácie biomateriálu a vyhodnocujú zákroky zobrazovacími metódami.

V Košiciach vyvinutý  originálny biomateriál je nový svojím zložením aj spôsobom prípravy. „Ide o kompozitný netoxický biomateriál na báze chitosanu. Čo je dôležité, pri jeho príprave sa nepoužívajú  žiadne toxické organické rozpúšťadlá a je sterilizovateľný štandardným postupom,“ spresnil Ing. Medvecký. Detailné zloženie vedci zatiaľ zverejniť nechcú. Urobia tak, až bude chránený patentom, o ktorý sa prihlásili.

Známe sú jeho prelomové vlastnosti, potvrdené experimentálnymi pokusmi na ovciach a ošípaných:

  • je tvárny, dá sa ním vyplniť akýkoľvek defekt chrupky a priľahlej kosti,
  • nie je obmedzený rozmermi defektu,
  • defekt sa zahojí novou chrupkou, takmer úplne zhodnou s pôvodnou,
  • nevzniká žiadna imunitne negatívna odpoveď organizmu (nedochádza k odmietnutiu implantátu imunitnými bunkami pokusných zvierat).

K pozitívam tiež patrí, že metóda si nevyžaduje použitie drahých rastových a imunostabilizačných látok a možno ju aplikovať bez nasadenia kultivovaných kmeňových buniek alebo chondrocytov pacienta. „Jedinečnosť metódy spočíva aj v chirurgickom ošetrení poškodenej alebo zranenej chrupky počas jedného operačného výkonu, na rozdiel od doterajších dvoch, ktoré musia nasledovať tesne za sebou,“ priblížil potenciálny medicínsky prínos MUDr. Tomčo.  Aj podľa MUDr. Vargu môže nový bioimplantát priniesť nezanedbateľný profit. V neposlednom rade pre oveľa priaznivejšiu cenu v porovnaní s dnes dostupnými metódami terapie spomínaných defektov. „Naším cieľom je čo najskôr zaradiť materiál do klinickej štúdie už v humánnej medicíne a stanoviť zhody s výsledkami experimentu,“ vyhlásil vedúci lekár šačianského Športartrocentra.

V optimálnom prípade, podľa jeho slov, do poldruha roka by mohli mať definitívne výsledky histológie a klinické výsledky stavu pacientov. „Ak budú zhodné s experimentom na zvieratách, veríme v jeho maximálnu využiteľnosť pri riešením defektov chrupky a subchondrálnej kosti v humánnej medicíne,“ vyhlásil MUDr. Varga.

UVLF v Košiciach je jedinou univerzitou na Slovensku, ktorá sa venuje in vitro a in vivo testovaniu biomateriálov určených pre regeneráciu kosti a chrupky, a to s použitím vyšších stavovcov. Jej vedeckí pracovníci spolu s kolegami so SAV dosiahli, v porovnaní s medzinárodnými inštitúciami, pozoruhodné výsledky za skromných podmienok. Aby experimentálna štúdia priniesla pacientom spomínané benefity, musia ešte dokončiť testovanie na zvieracích modeloch a urobiť klinickú štúdiu v humánnej medicíne. „Pre pokračovanie experimentov a reálne uplatnenie výsledkov v humánnej medicíne potrebujeme získať financovanie zo zdrojov EÚ. O túto možnosť sme sa pokúšali opakovane, no výsledky sú verejne známe; žiadna univerzita ani organizácia SAV nedostali podporu pre svoje vedecké ciele,“ skonštatoval prof. Danko.

Viac informácií poskytnú:

prof. MVDr. Ján Danko, PhD.,

tel.: +421915 984 675

e-mail: jan.danko@uvlf.sl

 

Ing. Ľubomír Medvecký, PhD.,

tel.: 055/7922451

e-mail: lmedvecky@saske.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore