Tlačové správy

Vyhlásenie Slovenskej lekárskej únie špecialistov

Záujmy finančných skupín, ktoré ovládli zdravotné poisťovne, ministerstvo zdravotníctva  a tým aj celé zdravotníctvo v SR, spôsobili, že zdravotníctvo a medicína sa od seba  definitívne oddelili. Medicína sa stala zajatcom zdravotníctva, ktoré je nastavené na jediné – na produkciu zisku.

Prenesenie kompetencie  špecialistov na všeobecných lekárov, kompetencie všeobecných lekárov na sestry a kompetencie sestier na ošetrovateľov a opatrovateľov nie je nič iné, ako systematická a cieľavedomá deštrukcia medicíny, s jediným cieľom – v mene zisku znižovať vlastné náklady poisťovní. Výsledkom bude zníženie odbornej úrovne poskytnutých medicínskych výkonov o jeden celý stupeň naprieč celým systémom!

Je to v rozpore  s ústavným právom občanov SR na kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť na úrovni doby a svedčí to o zlyhávaní zdravotnej politiky štátu. Dôrazne odmietame nehoráznu požiadavku prezidentky Komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. I. Lazorovej na udelenie kompetencií pre predpisovanie liekov, vrátane antibiotík! Odmietame taktiež vyjadrenie prezidenta ASL SR MUDr. M. Šótha, že „lekári nie sú proti takýmto zmenám“. Predpis kauzálnych liekov patrí do rúk lekára, ktorý je nositeľom NEPRENOSNEJ zodpovednosti za liečbu pacienta.

Opakovane upozorňujeme aj redakciu TA3, ktorá tieto ich vyjadrenia zverejnila, že Asociácia súkromných lekárov SR je reprezentantom IBA ČASTI  súkromných ambulancií v SR. Systematické vynechávanie názorov zástupcov Slovenskej lekárskej únie špecialistov v jej spravodajstve pokladáme za zámer, slúžiaci finančným záujmom objednávateľov takýchto vyjadrení.

MUDr. Andrej Janco, prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov

V Košiciach 17.1.2018

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore