Tlačové správy

Predseda Košického samosprávneho kraja vyzýva ministra hospodárstva na odstúpenie od uránového memoranda

Pripojil sa k výzve občanov prezidentovi SR a poslancon NR SR

Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka v liste adresovanom ministrovi hospodárstva SR vyzýva na odstúpenie od „Memoranda o porozumení a spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources“.

Krajská samospráva využije všetky svoje dostupné možnosti na to, aby zabezpečila ústavné právo občanov na zdravé životné prostredie. Preto bude aj naďalej pokračovať v úsilí o dosiahnutie bezpodmienečného zákazu ťažby a spracovania uránu na území kraja,“  uviedol Trnka vo svojom liste ministrovi.

Aktivisti bojujúci proti ťažbe uránu v lokalite Jahodná – Kurišková sú presvedčení, že toto memorandum, podpísané pred piatimi rokmi, dáva po prípadnej ratifikácii obchodnej dohody EÚ – Kanada (CETA) väčšiu právnu silu spoločnosti Ludovika Energy. Medzinárodné zmluvy majú totiž podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Je doležité, aby krajská samospráva bola aj naďalej jednotná a konzistentná vo svojom postoji. Pevne verím, že sa k výzve pripoja aj novozvolení poslanci KSK,“ skonštatoval Rastislav Trnka pri odpovedi na otázku, prečo poslanci túto výzvu neprerokovali na poslednom zastupiteľstve.

Pripojil sa k výzve aktivistov

Zároveň sa predseda KSK pripojil k výzve smerovanej k poslancom Národnej rady SR a prezidentovi republiky, aby do Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou a Európskou úniou a jej členskými štátmi boli zapracované podmienky vyplývajúce z platnej slovenskej legislatívy.

Aktivisti žiadajú dve konkrétne podmienky. Prvá sa týka zákazu dobývania rádioaktívnych nerastov, okrem prípadu, ak obyvatelia každej dotknutej obce v miestnom referende vyslovia s dobývaním rádioaktívnych nerastov súhlas. Druhá zákazu používania technológie kyanidového lúhovania pri úprave alebo zušľachťovaní nerastov.

Prezidenta žiadajú, aby obchodnú dohodu ratifikoval až po doplnení týchto konkrétnych podmienok, v snahe dosiahnúť bezpodmienečný zákaz ťažby a spracovania uránu v dotknutej lokalite.

Výzva je zverejnená na stránke Changenet.sk

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=941777

Zuzana Bobriková, vedúca referátu pre vzťahy s verejnosťou a médiami

Košický samosprávny kraj

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice

+ 421 55 7268 128     + 421 918 766 001  zuzana.bobrikova@vucke.sk

www.vucke.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore