Košice

Prehľad podujatí 10. týždeň – 02.03.2018

STREDA            Košický samosprávny kraj
7. marca
             Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48, Veľká zasadačka
9:00                    4. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Z programu: Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK za rok 2017; Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK na 1. polrok 2018; Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi KSK za rok 2017; Zriadenie komisií Zastupiteľstva KSK pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022); Voľba predsedov a členov komisií Zastupiteľstva KSK pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022); Prerokovanie pripomienok iniciatívy občanov k Návrhu na uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA); Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva KSK na I. polrok 2018; Informatívna správa o pripravovanom projekte Krajskej futbalovej ligy; Voľba podpredsedov KSK…

Celý program a kompletné materiály nájdete na:

https://dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetail?id_session=128

___________________________________________

 INÉ

POTULKY- SEMINÁRNY KOSTOL

Piatok až nedeľa 2. až 4. marec 2018,  pred Seminárnym kostolom, Hlavná 81, Košice – Potulky mestom Košice na tému Seminárny(františkánsky) kostol. Najdlhší kostol na Slovensku. Obrovská krypta objavená v 90. rokoch. Kostol, ktorý zastupoval katedrálu. Nádherné barokové oltáre. Lavice z Dómu sv. Alžbety. Možnosť zakúpenia unikátnej skladačky o najväčšom vyrezávanom pohyblivom ruženci na Slovensku.

Milan Kolcun sprevádza v piatok (2. marec) o 14:00, 14:30 a 15:00,  v sobotu (3. marec) o 10:00, 10:30, 13:00, 13:30, 14:30 a 15:00 a v nedeľu (4. marec) o 12:00, 12:30, 13:00, 14:00 a 15:00. Zoltán Balassa sprevádza v sobotu po slovensky o 12:30 a po maďarsky o 14:00. V nedeľu o 13:30 po maďarsky a 14:30 po slovensky.

Viac na: www.potulka.sk

__________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

 SEMINÁR  IKEP

Pondelok 5. marca 2018 od 9:30 – 13:00 hod., Kultúrno-vzdelávacie centrum Štátnej vedeckej knižnice, Pribinova 1, Košice – seminár pre regionálnych novinárov s poslancami Európskeho parlamentu, ktorý RO SSN Košice organizuje v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku (IKEP).

Záväzný záujem potvrďte do pondelka 26. februára 2018 na kosice@ssn.sk alebo na 0903 845 120.

 (Program seminára v prílohe)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ

RO SSN Košice a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave, vyhlasujú 23. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2017.

Súťažné príspevky treba posielať na adresu RO SSN, Szakkayho 1, 040 01 Košice v 3-och exemplároch s 3-mi vyplnenými prihláškami.

Uzávierka súťaže je 31. marca 2018.

(Štatút súťaže a prihláška v prílohe)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) už môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 (dlžníci ešte aj za rok 2017) každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

__________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore