Tlačové správy

ORBIS PICTUS – ROZHOVORY O UMENÍ: BIEDERMEIER VERSUS C+S

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
  • Názov podujatia: ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: BIEDERMEIER VERSUS C+S
  • GALERIJNÁ STREDA: otvorené stále expozície a aktuálne výstavy
  • Termín / čas podujatia: 23. 5. 2018, streda, 17.00 –  19.00 hod
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk

Projekt ORBIS PICTUS je cielene zameraný na medziodborové kultúrne podujatia nadväzujúce na doterajšiu programovú činnosť galérie s cieľom prekročiť limitovaný rámec výtvarného umenia, pričom dochádza k vzájomnej interakcii umení a k jeho chápaniu v širších súvislostiach. Zámerom projektu je sprístupnenie vybraných umeleckých žánrov pre rôzne cieľové skupiny a vekové kategórie. Podujatie je súčasťou sprievodných programov k aktuálnej výstave Biedermeier C+S. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: BIEDERMEIER C+S

  • Hostia: Jozef Ridilla / Viktor Šefčík / František Turcsányi / Edita Vološčuková
  • Galéria umelcov Spiša uvádza ďalšiu zo série umeleckých dialógov reflektujúcich aktuálne výstavy.
  • Od 17.00 v koncertnej sále galérie, s voľným vstupom pre verejnosť.

Komentovaná prehliadka a beseda k aktuálnej výstave Biedermeier C+S / kurátorské potulky minulosťou aj prítomnosťou sprevádza Mgr. Jozef Ridilla, kurátor projektu zo Šarišskej galérie a prizvaní hostia – autori výstavy.  S podtitulom „Tradícia je ilúziou večnosti“ je výstava konfrontáciou vybraných predmetov z obdo-bia biedermeieru s dielami 11 súčasných umelcov voľného Spolku C+S, inšpirovaných rôznymi aspektmi tohto obdobia. Výstava je súčasťou cyklu galerijných výstav TÉMA v r. 2018.

Kurátor projektu Mgr. Jozef Ridilla poznamenáva:  „Biedermeier nie je len výtvarným slohom.

Je to, tak ako kultúra, komplexný pojem zahŕňajúci i ozveny sociálneho, ekonomického a politického diania vo vedomí spoločnosti a jej postavenie na prelome vekov, kedy sa starý feudálny svet postupne prebúdza do novej éry priemyslu a občianskych slobôd. Výstava ukazuje, do akej miery súdobá spoločnosť považuje biedermeierovské ‚vrenie pod pokrievkou‘ za živé a aktuálne.“

GALERIJNÁ STREDA / v čase od 9.00 – 19.00.

Otvorené stále expozície: Terra Gothica, Záhrada umenia a aktuálne výstavy:  Biedermeier C+S, Bienále maľby VI.? Abstrakcia / Metóda a metafora, Soody Sharifi: Maxiatúry / Moslimské tínedžerky, Zo zbierok galérie / Banerová výstava, Peter Smik: Krabice.

PROFILY  AUTOROV

Viktor Šefčík (*1960, Košice) študoval v r. 1975 – 1979 na SÚPŠ Košice, odbor grafika. V r. 1983 – 1989 na VŠVU v Bratislave. V r. 1989 sa stal spoluzakladateľom OF-VPN Košice a v r. 1990 spoluzakladal SVÚ a Obec reštaurátorov Slovenska. Venuje sa maľbe, fotografii, fotokoláži.

František Turcsányi (*1953, Košice) vstúpil na výtvarnú scénu v 90. rokoch 20. storočia v zrelom veku. Sprvoti opatrné konfrontácie s publikom na menších expozičných fórach vystriedali výrazné autorské výstavy v renomovaných galé-riách na Slovensku aj v zahraničí. Zúčastňuje sa na kvalitne obsadených umeleckých plenéroch a sympóziách, ktoré mu dovoľujú konfrontovať vlastnú tvorbu v medzinárodných merítkach. Okrem klasického média maľby sa vyjadruje aj prostredníctvom fotografie, inštalácie, najnovšie používa aj videoart.

Edita Vološčuková (*1951, Stropkov) je absolventkou Katedry výtvarného umenia na FF UPJŠ v Prešove. V r. 1988 – 2016 pracovala ako odborná asistentka na Katedre výtvarnej výchovy a umenia na FF Prešovskej univerzity v Prešove. Venuje sa grafike, PC grafike, maľbe a intermediálnej tvorbe. Rada pracuje i s prírodným materiálom – ručným papierom, voskom, rákosím či medom. Je autorkou viacerých zrealizovaných umeleckých a kurátorských projektov a svoju činnosť získala viacero ocenení – Cena rektora PU za Umeleckú tvorbu (2003), Cena prezidenta mesta Nový Sącz (2003), laureátka Trienále akvarelu v Lučenci (1999, 2013).

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore