Tlačové správy

Protikliešťové vlákno bude slúžiť nielen ľuďom, ale aj zvieratám

V rámci 45. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy AGROKOMPLEX boli odprezentované polypropylénové vlákna s protikliešťovou funkciou na báze prírodných látok s repelentným účinkom PROLEN TickFREE, ktoré boli vo výstavnom stánku Slovenskej akadémie vied predstavené vo forme prototypu ponožiek a vodiacich postrojov pre psy a mačky, ktoré budú testované na klinikách UVLF v Košiciach.

Hlavným partnerom bola spoločnosť Chemosvit Fibrochem vo Svite, ktorá je tvorcom patentovanej technológie na ukotvenie prírodnej repelentnej látky odpudzujúcej kliešte do hmoty polypropylénového vlákna, vedená Jaroslavom Lučivjanským. Kombinácia a rôzna koncentrácia účinnej látky vo vlákne vo forme pančuchových úpletov bola testovaná na Parazitologickom ústave Slovenskej akadémie vied (PÚ SAV) a Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, pričom postroje pre psy, mačky, malé prežúvavce, ovce a najmä kozy budú testované na klinikách Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Vedúcim projektu APVV, je doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., vedúci Centra aplikovaného výskumu Univerzitnej veterinárnej nemocnice UVLF v Košiciach.

Okrem ponožiek bola z inovatívneho funkčného vlákna  vyrobená aj ohlávka pre kone a spomínané postroje pre zvieratá. Tieto postroje by mali zabrániť u malých prežúvavcov, oviec a kôz ich infikovaniu vírusom kliešťovej encefalitídy a tým aj prenosu vírusu do mlieka, čím bude ochránené zdravie spotrebiteľa.

„Ponožky z protikliešťového vlákna podstúpia ešte záťažové testy. Budú vystavené potu, slnku či vetru a opakovanému praniu a následne testované na troch druhoch najvýznamnejších európskych kliešťov. Vedci tak budú môcť lepšie určiť, akú koncentráciu účinnej látky vo vlákne použiť, aby si výrobky udržali čo najdlhší  účinok.“ uviedol docent Branislav Peťko, vedúci projektu APVV.

Autori vlákna ho chcú umiestniť aj do šnúrok od topánok, návlekov, opaskov, manžiet, šatiek, tričiek, či nohavíc. Na pultoch predajní by sa mali prvé protikliešťové textilné výrobky objaviť na jar budúceho roka.

Na AGROKOPLEXE bolo v rámci slávnostného večera vystavovateľov udelených viacero významných cien. Okrem Špeciálnej ceny ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Šampióna výstavy či Značky Kvality SK bola tento rok udelená cena Zlatý kosák aj Parazitologickému ústavu SAV a spoločnosti CHEMOSVIT FIBROCHEM za PROLEN TickFREE – protikliešťové vlákno s modifikáciou na prírodnej báze, na ktorom návrhmi budúcich protikliešťových popruhov alebo oblečenia pre domácich miláčikov sa aktívne podieľala aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorú na AGROKOMPLEXE reprezentovala rektorka univerzity, Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. „Sme veľmi radi, že Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie môže spolupracovať na tomto prevratnom projekte. V našom Centre aplikovaného výskumu budeme ďalej testovať účinnosť protikliešťových vlákien u rôznych druhov zvierat. Ochranou zvierat proti kliešťom tak prispejeme aj k ochrane zdravia ľudí pred infekčnými chorobami prenášanými kliešťami. V súčasnosti presadzujeme myšlienku vzájomného prepojenia veterinárnej a humánnej medicíny – jeden svet, jedno zdravie, jedna medicína,“ povedala rektorka UVLF v Košiciach, Jana Mojžišová.

Viac informácií poskytne:

Peťko Branislav Doc.MVDr.,DrSc.

vedúci centra aplikovaného výskumu

+421 903623343    branislav.petko@uvlf.sk

 

Text k snímkam – ilustračná fotografia k TS: Rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. s vedúcim projektu Branislavom Peťkom

 

Protikliešťové vlákno je umiestnené v svetlom páse na manžete ponožky.

 

Autor technológie PROLEN TicskFREE Jaroslav Lučivjanský (vľavo) a vedúci projektu APVV Branislav Peťko

 

Postroje s protikliešťovou funkciou pre psy a mačky

 

Ukážky budúcich funkčných odevov s farebne vyznačenými časťami z vlákien PROLEN TickFREE

 

Časť panelových exponátov s ukážkou budúcich protikliešťových odevných doplnkov a postrojov pre zvieratá

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore