Aktuality

Verejná knižnica Jána Bocatia ponúka umenie a tradície menšín

Spoznajme sa – netradičná prezentácia kultúry a zvyklostí Rómov

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) pripravila cyklus podujatí zameraný na netradičnú prezentáciu kultúry a tradícií národnostných menšín. Projekt Spoznajme sa začína sériou tematických podujatí zameraných na rómsku menšinu, nasledovať bude česká, maďarská a židovská menšina. Rómsku kultúru priblíži výstava, zaujímavá beseda a hudobno-dramatický večer. „Našim zámerom je prispieť k lepšiemu spoznaniu, vzájomného pochopeniu a obohateniu majority a minorít žijúcich v Košiciach“, uviedla riaditeľka VKJB Soňa Jakešová.

Od 17. do 24. septembra 2018 bude na hudobnom oddelení VKJB na Hlavnej 48 výstava tematických kníh a hudobných nosičov, ktoré návštevníkom priblížia hudobnú a knižnú tvorbu reflektujúcu rómsku kultúru a jej nositeľov. Výstava z fondu hudobného oddelenia ponúkne zaujímavé grafické vyobrazenia prebalov LP platní. Návštevníci sa môžu započúvať do unikátnych autentických nahrávok rómskeho folklóru z obdobia 70-tych rokov 20. storočia, nielen z územia dnešného Slovenska. Medzi vzácnymi vinylovými nosičmi  sa nachádzajú diela rómskych umelcov z republík bývalého Sovietskeho zväzu z produkcie známeho vydavateľstva Meloďija. Z knižnej produkcie v rámci výstavy bude vystavená aj cestopisná kniha Rakúska a Uhorska od francúzskeho publicistu a spisovateľa Victora Tissota, ktorá bola vydaná v Paríži v roku 1883. Okrem iného sa v nej nachádzajú dobové ilustrácie cigánskeho etnika.    

O tom, ako motivovať mladých ľudí k čítaniu, sa účastníci dozvedia 17. septembra o 17:00 na besede s členmi Knižného klubu Paľikerav na hudobnom oddelení VKJB na Hlavnej 48. Klub má niekoľkoročnú tradíciu a spája mladých Rómov, ktorí prostredníctvom video recenzií prezentujú svoju záľubu v knihách a čítaní. Klub bol ocenený 1. miestom Roma Spirit 2017 v kategórii Mimovládna organizácia. V tomto roku získal 2. miesto v silnej medzinárodnej konkurencii v prestížnej súťaži o cenu SocialMarie 2018.  SozialMarie je najstaršou cenou pre sociálne inovácie v Európe, od roku 2005 každoročne oceňuje 15 výnimočných projektov. Najúspešnejšie projekty prinášajú nové prístupy a poskytujú inovatívne odpovede na spoločenské výzvy. Klub Paľikerav  porota ocenila za podporu intelektuálnych záľub mladých Rómov propagujúcich čítanie a to nielen väčšinovej slovenskej populácii, ale aj vo vzťahu k vlastnej komunite.

S mladými členmi z KK Paľikerav sa môžu návštevníci VKJB stretnúť aj počas hudobno-dramatického večera 18. septembra 2018 o 16:00 v priestoroch centrálnej požičovne na Hviezdoslavovej 5. V ich podaní odznejú rómske rozprávky – paramisi. Ich magický svet podčiarkne rómska hudba v sprievode ľudovej hudby Folklórneho súboru Košičan. Podujatie je spojené s ochutnávkou tradičnej „marikľe“  a fazuľovej nátierky.

Nasledujúca októbrová séria podujatí bude venovaná českej menšine.

Projekt Spoznajme sa je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Kontakt:

Mgr. Erika Palágyiová

palagyiova@vkjb.sk

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore