Aktuality

V Galérii umelcov Spiša mobilné fotodielne „PO GOTICKEJ CESTE“

Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Domom fotografie, o.z. odštartuje v pondelok 24. septembra 2018 mobilné fotodielne  nazvané „Po gotickej ceste “ zamerané na objavovanie „nevideného“ Spiša – a to nielen v meste Spišská Nová Ves, ale aj v blízkom regióne. Fotodielne sú pokračovaním kreatívnych programov Domu fotografie a potrvajú do piatku 28. septembra 2018.  Podujatie je realizované vďaka podpore Fondu na podporu umenia.

Mobilné fotodielne pod vedením skúsených lektorov sú určené hlavne pre študentov umeleckých škôl, ktorí tvoria gro účastníkov – participuje  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Akadémia výtvarných umení v Krakove, Krakovská umelecká škola – KSA a Technická univerzita v Košiciach.

Súčasťou dielní je nielen práca  v teréne, ale aj sprievodný program pre verejnosť  – prednášky, konzultácie a prezentácie.  Hosťami a lektormi mobilných fotodielní sú fotografi / pedagógovia zo Slovenska i z Poľska: Peter Lančarič, Peter Ančič, Szymon Nowak, Jerzy Gawel, Lena Jakubčáková, Michaela Eliáš, Robo Kočan, Tomáš Cetera a Peter Smik.

„Workshopy vzhľadom k tematickej a technickej náročnosti vyžadujú účasť skúsených fotografov. Triedy sa nezameriavajú na technickú stránku snímania, ale na tvorivú prácu s plnohodnotnými výstupmi, ktoré budú verejne prezentované po ukončení dielní  v piatok, 28. Septembra od 13.00 “, uvádza autorka a kurátorka projektu Mgr. Lucia Benická. „Fotodielne sú pomenované podľa výtvarníkov  zo stálej expozície Galérie umelcov Spiša „Terra Gothica“  s cieľom vytvoriť netradičné formy dokumentárnej fotografie, experimentu, fotografie krajiny i architektúry a to v digitálnom médiu,“ dopĺňa.

V rámci programu pre verejnosť uvádza Galéria umelcov Spiša v utorok 25. 9. 2018 od 18:00 hod. autorské profily prizvaných fotografov, v stredu 25. 9. 2018 od rána do 11:30 hod. prebieha maratón prezentácií fotografických škôl  zo Slovenska i Poľska a večer je jubilantská arty-party Petra Smika a v piatok 28. 9. 2018 od 13:00 hod. bude pre verejnosť prístupná koncová prezentácia výstupov  z fotodielní.  Súčasťou programu je aj novinka – demonštrácia ušľachtilej techniky gumotlače s fotografickým „alchymistom“ dr. Jerzy Gawelom – riaditeľom Krakovskej umeleckej školy v Poľsku.

MOBILNÉ  FOTODIELNE /  Hranice a možnosti zobrazenia digitálnym fotoaparátom:

 1. Dielňa Jozefa Fabiniho / DOKUMENTÁRNA FOTOGRAFIA / Fragmenty ľudskosti

Lektor: Peter Lančarič  (UCM Trnava)

Dokumentovanie životnej situácie sociálne slabých, znevýhodnených, alebo tých najstarších s využitím sociologického aspektu fotografovania. Fotografie sa viažu na konkrétne prostredie a javovú skutočnosť. Zmyslom tejto dielne je kultivovať výrazové prostriedky a tým docieliť emotívne-racionálnu komplexnosť autorského prejavu. V rámci výpovedí sú možné konceptuálne presahy.

 2. Dielňa Jozefa Majkuta / KRAJINA A ARCHITEKTÚRA / Hranice interpretácie

Lektor: Peter Ančič (VŠVU – Bratislava)

Cieľom dielne je vizuálne rozlíšenie prírody a krajiny, premeny v čase a kontext s výtvarným umením. Výtvarná a subjektívna interpretácia krajiny, dobový pohľad aj za hranicami klasického média: fotografia, krátke videá a iné mediálne experimenty s cieľom vystihnúť genius loci, determinovaný dobovým pohľadom spoločnosti na fenomén krajiny – životného prostredia.

 3. Dielňa Ľudovíta Csordáka / EXPERIMENT / Dialóg médií

Lektor: Szymon Nowak (ASP – Krakow, PL)

Tvorba výtvarného diela neohraničeného čistým fotografickým médiom, ale naopak schopného otvoriť sa ďalším výtvarným, vizuálnym, aj iným smerom, ako napríklad video, interaktívne umenie, inštalácia, „čistá myšlienka“ – koncept, hudba alebo poézia. Cielené zapojenie času, priestoru a interaktivity do výslednej práce s možnosťou prepojenia ďalších médií ako zvuk, či písané alebo hovorené slovo.

4. Demonštrácia / 26. 9. – 27. 9. 2018 GUMOTLAČ / Alternatívy ušľachtilej tlače

Lektor: Jerzy Gawel (KSA – Krakow, PL)

Riaditeľ Krakowskej umeleckej školy v Poľsku sa popri módnej fotografii dlhoročne venuje starým fotografickým technikám, prioritne gumotlači. Je to technika ušľachtilej tlače, používaná najmä piktorialistickými fotografmi na konci 19. a začiatku 20. storočia, charakteristická neostrými prechodmi a jemným reliéfom, čím pripomína maľbu. Demonštrácia techniky osobitou „alchýmiou“ dá účastníkom návod, ako previesť digitálne, či chemické tlače do tradičnej, pretrvávajúcej techniky.

Hostia, fotografi, lektori:

Peter Ančič (VŠVU, Bratislava), Tomáš Cetera (SK), Michaela Eliáš (Košice), Jerzy Gawel (KSA, Krakow – PL), Lena Jakubčáková (SK), Robo Kočan (SK), Peter Lančarič (UCM, Trnava), Szymon Nowak (Akadémia výtvarných umení, Krakov – PL), Peter Smik (SK)

 Informácie: FB / Galéria umelcov Spiša; www.gus.sk

  • Mgr. Lucia Benická – autorka a kurátorka projektu / riaditel@gus.sk, 0948 882717
  • Mgr. Lenka Králová – projekty a PR GUS / projekty@gus.sk, 053 417 4626

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore