Tlačové správy

Ústavný súd SR organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Tretie funkčné obdobie ÚS SR – VII. ústavné dni

V Košiciach sa 25. septembra 2018 uskutoční medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Tretie funkčné obdobie Ústavného súdu Slovenskej republiky – VII. ústavné dni“, ktorú  organizuje Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR) v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity  Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Vedecká konferencia bude tematicky zameraná na otázky týkajúce sa činnosti ÚS SR v jeho treťom funkčnom období.

Medzinárodná vedecká konferencia bude prebiehať v priestoroch ÚS SR. Program konferencie bude rozdelený do troch blokov a počas neho vystúpia predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková, dekanka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach Gabriela Dobrovičová, námestník primátora mesta Košice poverený výkonom funkcie primátora mesta Košice Martin Petruško, predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová, predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková, zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva Marica Pirošíková a sudcovia ÚS SR Ľudmila Gajdošíková a Ladislav Orosz. Ďalej vystúpia aj odborníci z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Fakulty práva a administrácie Gdanskej univerzity, Paneurópskej vysokej školy, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť JUDr. Tomáš Senaj, Odbor tlačový a informačný, Kancelária Ústavného súdu SR

telefón: 055/7207 239, mobil: +421 905 404 222, e-mail: tomas.senaj@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore