Tlačové správy

Predseda KSK zvolal pracovné stretnutie k výstavbe strategického parku Haniska

Na Úrade Košického samosprávneho kraja (KSK) sa pondelok 24. septembra 2018 uskutočnilo pracovné stretnutie ku strategickému parku Haniska. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia KSK, mesta Košice, SARIO, EastInvest, starostovia dotknutých obcí a obcí mikroregiónu Hornád a členovia komisie územného plánu a životného prostredia KSK.

Cieľom pracovného stretnutia bolo oboznámenie sa s aktuálnym stavom zvažovanej investície na východe Slovenska, ako aj ďalšími krokmi potrebnými na to, aby bol projekt strategického parku Haniska s iným investorom úspešný.

„Nakoľko strategický park by sa mal nachádzať na takomto rozsiahlom území, je potrebné zaoberať sa zmenami územných plánov obcí, dopravnou problematikou s nadväznosťou na územné plány mesta Košice a Košického samosprávneho kraja. Aj preto sme iniciovali stretnutie, na ktorom sme chceli spoločne pomenovať úlohy, ktoré sú pred nami,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Úrad KSK odporučil spracovať územnoplánovacie podklady, ktoré budú obsahovať všetky informácie pre zabezpečenie technickej a dopravnej infraštruktúry a navrhnú priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia. Bližšie by sa malo špecifikovať aj využitie železničnej dopravy, smerovanie nákladnej dopravy a napojenie strategického parku na existujúcu cestnú sieť.

Ako uviedol predseda Komisie územného plánovania a životného prostredia KSK Ladislav Rovinský, ďalšie takéto stretnutie sa uskutoční v druhej polovici novembra. „Dovtedy potrebuje mesto Košice získať podklady, a to Návrh konceptu územného plánu mesta, Košický samosprávny kraj pre územný plán KSK a obce pre ich územné plány,“ dodal Rovinský.

Vybudovanie strategického parku Haniska schválila vláda v apríli tohto roka a stal sa významnou investíciou vo verejnom záujme. Nachádzať by sa mal na ploche viac ako 900 hektárov v katastrálnom území obcí Haniska, Valaliky, Geča, Čaňa, Sokoľany a Šaca. Vytvoriť mal predpoklad na prilákanie nových investícií na východnom Slovensku a tým aj vznik nových pracovných miest.

JUDr. Anna Činčárová, hovorca predsedu KSK

+421 918 766 004

anna.cincarova@vucke.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore