Tlačové správy

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podpísala dekrét Magna Charta Universitatum

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa dňa 18. septembra 2018 oficiálne stala súčasťou združenia európskych univerzít Magna Charta Universitatum. Na pôde štvrtej najstaršej univerzity sveta, Univerzity v Salamanke (Universidad de Salamanca) sa pri príležitosti osláv jej 800. výročia obnovila možnosť pre ďalšie univerzity deklarovať príslušnosť k Magne Charte Universitatum. Počas slávnostného ceremoniálu za prítomnosti ich výsostí španielskeho kráľa  Filipa VI. a kráľovnej Letizie podpísala dekrét Magna Charta Universitatum aj rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Tým sa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zaviazala dodržiavať akademické hodnoty tvoriace hlavné posolstvo Charty, a teda nezávislosť akademickej slobody, dostupnosť vzdelania a slobodu bádania a prepájanie vzdelávacej a výskumnej aktivity.

Listina Magna Charta Universitatum je dokument oslavujúci univerzitné tradície, ktorý zároveň podporuje prepojenia medzi európskymi univerzitami.   Obsahuje zásady akademickej slobody a inštitucionálnej autonómie. Vo svojich článkoch zahŕňa hlavné hodnoty a normy, ktoré by mali univerzity uznávať ako spoločné európske dedičstvo.  Založila ju Univerzita v Bologni a Európska konferencia rektorov pri príležitosti 900. výročia jej založenia. 18. septembra  1988. Viac ako 388 rektorov a sa vtedy zaviazalo dodržiavať základné princípy Charty.

V súčasnosti podpísalo dokument Magna Charta Universitatum viac ako osemsto univerzít z osemdesiatich šiestich krajín. Tento rok bola pri príležitosti osláv 800. výročia univerzity v Salamanke a 30. výročia Magny Charty Universitatum obnovená možnosť prístupu ďalších nových univerzít. Preto sa rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. s prof. MVDr. Jurajom Pistlom, PhD., prorektorom pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky, zúčastnili 18.septembra 2018 slávnostného aktu deklarovania Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach k Magne Charte Universitatum. Okrem UVLF v Košiciach boli slovenskými signatármi v roku 2018 aj Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

„Ako signatárka listiny Magna Charta Universitatum som nesmierne hrdá na členstvo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  do veľkej rodiny svetových univerzít, ktoré sa rozhodli spoločne ochraňovať hodnoty zakotvené v dokumente Magna Charta Universitatum. Je nesmierne dôležité aby boli základné princípy Charty zachované a aby si všetci signatári uvedomovali dôležitosť šírenia poznania a odovzdávania vedomostí mladším generáciám,“ uviedla rektorka univerzity prof. Jana Mojžišová.

Po oficiálnom podpísaní listiny pokračoval slávnostný akt sprievodom cez stredoveké centrum mesta, ktorý sledovalo niekoľko tisíc divákov. Ich búrlivý potlesk sprevádzal záver ceremoniálu na námestí, na ktorom bolo počas odznievania hymny Gaudeamus igitur symbolicky vypustených presne 800 červených balónov.

„Prítomnosť španielskeho kráľovského páru na počesť 800. výročia Univerzity v Salamanke a aktu podpísania Magny Charty Universitatum len zdôraznil spoločenský význam univerzít, čo nakoniec aj demonštrovalo svojim záujmom a potleskom množstvo občanov pri slávnostnom pestrofarebnom sprievode zástupcov desiatok európskych univerzít starobylými ulicami mesta,“ dodal prorektor pre vedecko – výskumnú činnosť a zahraničné styky prof. Juraj Pistl.

Kontakt pre médiá:

Mgr. Mária Rusnáková, hovorkyňa

+421 917 869 914

maria.rusnakova@uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore