Tlačové správy

V Gemerskej knižnici P. Dobšinského v Rožňave v rámci Týždňa česko-slovenskej kultúry beseda Zlomové roky

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Ústavom pamäti národa pripravili v stredu 14. novembra 2018 o 17:00 hod. pre širokú verejnosť besedu pod názvom Zlomové roky. Podujatie sa uskutoční v rámci Týždňa česko-slovenskej kultúry a hosťami budú Dr. phil. Beáta Katrebová-Blehová, PhD. a Ondrej Podolec, PhD. z Ústavu pamäti národa.

Ústav pamäti národa (ÚPN) je jednou z najmladších inštitúcií na Slovensku. Hoci snaha o jeho založenie pretrvávala počas celého obdobia od pádu komunistickej totality v Novembri ´89, politická vôľa v spoločnosti sa pre takýto krok našla až v roku 2002. Vtedy slovenský parlament schválil tzv. zákon o pamäti národa, ktorého autorom bol prvý predseda správnej rady ÚPN Ján Langoš. Svoju činnosť začal ústav oficiálne 1.mája 2003.

 „Nakoľko je tento rok výnimočný, čo sa týka histórie vzniku Slovenskej republiky, pripravili sme podujatie pod názvom Zlomové roky. Pozvanie k nám prijali Dr. phil. Beáta Katrebová-Blehová, PhD. a Ondrej Podolec, PhD. z Ústavu pamäti národa,“ informovala Anna Kešeláková, pracovníčka úseku náučnej literatúry knižnice. „Hostia budú mať prednášku o významných rokoch storočia od roku 1918 po rok 2018 spojenú s interaktívnou besedou a  verejnosť im bude môcť klásť otázky k tejto téme. Tešíme sa na toto stretnutie, je to opäť niečo iné pre návštevníkov našej knižnice“, dodala Kešeláková.

Slovenská historička Beáta Katrebová-Blehová sa zaoberá, okrem iného, tematikou transformačných procesov, slovenským politickým exilom, pádom komunistického režimu, protikomunistickými odbojom a československo-sovietskym vzťahom.

Zlomové udalosti v našich dejinách, ako napríklad Február 1948, ako ovplyvnila Sviečková manifestácia z 25. marca 1988 nasledujúce udalosti v Československu, akú podobu a priebeh mal November 1989 priblíži Ondrej Podolec.

Srdečne pozývame všetkých záujemcov o históriu našich dejín v stredu 14. novembra 2018 o 17:00 hod. do priestorov Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, ul. Lipová č. 3 na podujatie pod názvom Zlomové roky. Pozvanie k nám prijali Dr. phil. Beáta Katrebová-Blehová, PhD. a Ondrej Podolec, PhD. z Ústavu pamäti národa.

V prípade záujmu sa stretnutie s hosťami uskutoční aj v nasledujúci deň 15.11.2018 so začiatkom o 10:00 hod. Vstup je voľný.

 

Tatiana Bachňáková, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt : www.kniznica-rv.sk      E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk

Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava

Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17

Zdroj : https://www.upn.gov.sk/sk/o-ustave-pamati-naroda/

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore