Aktuality

DUÁLNE VZDELÁVANIE BUDÚCICH NOVINÁROV

Príprava mladých adeptov novinárskeho povolania a výchova k etickej žurnalistike formou rozvoja duálneho vzdelávania, boli obsahom stretnutia na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave so zástupcami vydavateľov tlače. „Novinárske zručnosti sú vecou talentu a schopností, nadobudnutých štúdiom i praxou. Ak však talentu chýbajú morálne hodnoty, rešpekt k etike, všetok ten talent je potom k ničomu,“ uviedla na stretnutí Eva Pauliaková, výkonná riaditeľka Asociácie vydavateľov tlače. „Máme veľmi dobré skúsenosti s tvorivosťou študentov FMK UCM v Trnave ešte z čias, kedy tu ako pedagóg pôsobil svetoznámy fotograf Tibor Huszár. Radi by sme nadviazali na všetko to dobré a pomohli rozvoju mladých talentov,“ zmienila sa na margo návštevy Jana Garvoldtová, riaditeľka Slovak Press Photo. Študenti majú na fakulte k dispozícii moderné televízne i rozhlasové štúdiá s technickým a technologickým vybavením na úrovni celoštátnych médií. Pôsobí tu internetové rádio, vlastný televízny internetový kanál, vydávajú úspešný printový časopis i on line magazín, a veľmi činné tri fotografické ateliéry. Škola získala viacero ocenení na celoštátnej úrovni za mediálnu produkciu a ako jediná v Európe už niekoľko rokov spravodajsky pokrýva prestížny medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch pre mnohé slovenské médiá. Najbližšie budú študenti robiť spravodajstvo zo svetového filmového festivalu Berlinare 2019.

Cieľom návštevy z Asociácie vydavateľov tlače a zo Slovak Press Photo bolo vytvoriť predpoklady na úzke prepojenie teoretickej výučby s praktickou prípravou študentov. „Vaša mediálna tvorba je úžasná, zázemie vynikajúce, no až v praxi našich redakcií budúci novinári zažijú skutočnú žurnalistiku. Chceme pomôcť tomu, aby zo školy odchádzali vaši absolventi s dobrou skúsenosťou a osvojenými novinárskymi zručnosťami s tým, že sa bez bázne budú môcť zapojiť do systému redakčnej práce,“ uviedla Eva Pauliaková. Dekan fakulty, Rudolf Rybanský, podčiarkol, že projekt duálneho vzdelávania na škole má plnú podporu a je akousi prvou lastovičkou na ceste k skvalitňovaniu a kultivácii mediálneho prostredia. Pripomenul, že o absolventov školy je veľký záujem, že ich prácu možno pozorovať v slovenských televíziách, rádiách a vo všetkých typoch médií. „Cítime, ako najväčšia mediálna škola na Slovensku s 2 500 študentmi, spoluzodpovednosť za mediálne prostredie, a preto vítame záujem vydavateľov tlače o participáciu na príprave budúcich novinárov. Vytvorili sme program odborných stáží, ktorého základnou myšlienkou je, aby postupne žiaden absolvent masmediálnej fakulty neodchádzal zo školy bez toho, že by nemal skúsenosť z praktickej žurnalistiky alebo iného typu mediálnej tvorby,“ vyslovil sa Rudolf Rybanský.

Stretnutie sa skončilo konkrétnymi dohodami o ďalšom postupe pri spustení projektu duálneho vzdelávania mladých novinárov.

PhDr. Jozef Tinka, PhD.

 

Foto: Zdroj FMK UCM v Trnave

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore