Košice

Prehľad podujatí 3. týždeň – 11.01.2019

SOBOTA                 Košický samosprávny kraj (KSK)

12 januára             Moldava nad Bodvou – ihrisko s umelou trávou, Rožňavská 1305

10:00                       Slávnostný výkop a oficiálny začiatok Krajskej futbalovej ligy (KFL)

                                  Hostia:

  •                          Rastislav Trnka predseda KSK
  •                          Richard Havrilla predseda Východoslovenského futbalového zväzu

Program 1. kola:

10:00  MFK Spartak Medzev – FC Lokomotíva Košice B

______________________________________________________

STREDA                  Štátne divadlo Košice (ŠD)

16. januára             Malá scéna ŠD – foyer, Hlavná 76, Košice

09:00                        Téma TB:

                                     Premiéra hry Jeana B. Moliéra Škola žien

                                     Hostia TB:

  •                             Milan Antol riaditeľ činohry
  •                             Adriana Totiková režisérka
  •                             Michal Baláž dramaturg
  •                            Alena Ďuránová a Ivan Krúpa herci

__________________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

 XXXXII. MAJSTROVSTVÁ  SLOVENSKA  NOVINÁROV – LYŽIAROV

RO SSN Banská Bystrica organizuje už  XXXXII. Majstrovstvá Slovenska novinárov lyžiarov v termíne 12. až 16. februára  2019  na Malinom Brde  v hoteli Hrabovo.

Za 4 noci s plnou penziou, technickým zabezpečením, dopravou na svah, muzikou a občerstvením počas pretekov zaplatia novinári 200,- €, hostia 210,- € eur, študenti žurnalistiky 190,- €.  Rodinní príslušníci, dobrí spoločníci, priatelia a známi sú vítaní.  Doprava je individuálna. Nezabudnite sa poistiť. Akcie sa zúčastnia aj  kolegovia zo zahraničia.

V prípade záujmu píšte na e-mailovú  adresu: bbystrica@ssn.sk najneskôr do 15. januára 2019. Informácie získate na: 0905 404 724 – Iveta Kubeková.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VÝROČNÁ  CENA  LITERÁRNEHO  FONDU

Literárny fond – Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu aj tento rok udelí svoju Výročnú cenu za novinársku tvorbu v roku 2018 za pozoruhodné tvorivé výkony – spravodajské a publicistické – v oblasti tlače a elektronických médií.

Viac na: http://litfond.sk/subory/Výročná_cena_LF_za_rok_2018.pdf

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ

Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Košiciach a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave vyhlasujú 24. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2018. Súťažné príspevky spolu s prihláškou (vypísanou trojmo) je potrebné poslať alebo osobne doručiť do 31. marca 2019 na adresu: RO SSN, Szakkayho č. 1 (1. posch., č. dverí 125), 040 01 Košice a označiť heslom: „Novinárska súťaž“.

Štatút 24. ročníka nov. súťaže vsl. regiónu_za rok 2018

prihláška_novinárska súťaž_24. ročník

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ROKOVANIE  VÝBORU  RO  SSN

Streda 30. januára 2019 o 15:30 hod., Kancelária RO SSN, Szakkayho 1 – 1.posch., č. dv. 125, Košice – rokovanie Výboru RO SSN.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SEMINÁR IKEP

Pondelok 4. februára 2019 od 9:30 hod. – 13:00 hod., Kultúrno-vzdelávacie centrum Štátnej vedeckej knižnice, Pribinova 1, Košice – seminár pre regionálnych novinárov a študentov žurnalistiky – spoluorganizátor Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku tému a program spresní na budúci týždeň.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2019

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) už môžete zaplatiť členskú známku na rok 2019 (dlžníci ešte aj za rok 2018) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno. ____________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore