Tlačové správy

Kongres jubilujúcej federácie Eurochestries aj so slovenskou účasťou

Na pobreží Atlantického oceánu, vo francúzskom meste Jonzac, sa v druhej polovici uplynulého týždňa uskutočnil kongres Federácie Eurochestries, ktorá od svojho vzniku v roku 1989 združuje a zastrešuje festivaly mladých hudobníkov v Európe, Ázii a na oboch amerických kontinentoch. Slovensko na stretnutí ôsmich desiatok organizátorov festivalov, dirigentov, manažérov orchestrov, skladatelia, učiteľov a hudobníkov z 15 krajín aj vďaka Fondu na podporu umenia zastupoval aj riaditeľ Medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník Igor Dohovič, ktorý je zároveň umeleckým vedúcim hlavného organizátora tohto podujatia, Sláčikového orchestra Musica Iuvenalis z Košíc.

Tohtoročný kongres sa niesol v znamení osláv 30. výročia vzniku federácie Eurochestries. Tá každoročne participuje na organizácii festivalov, na ktorých sa stretávajú mladí hudobníci z celého sveta a ktoré sú priestorom pre ich vzájomné spoznávanie sa, pre spoluprácu a spoločné muzicírovanie. Festivaly Eurochestries okrem mladých interpretov a dirigentov dávajú priestor aj mladým hudobným skladateľom na prezentáciu ich tvorby. Každoročne sa na festivaloch zúčastňuje vyše 1000 účastníkov. Spolupráca košického orchestra Musica Iuvenalis s federáciou Eurochestries trvá už 12 rokov, počas ktorých sa mladí hudobníci z východu Slovenska pravidelne zúčastňovali festivalov Eurochestries. Pred desiatimi rokmi vyústila spolupráca aj do vzniku Medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník, ktorý bol v prvých rokoch súčasťou festivalov Eurochestries.

Počas štyroch dní účastníci kongresu z Francúzska, Belgicko, Brazílie, Kanady, Číny, Španielska, Estónska, Francúzska, Talianska, Lotyšska, Ruska, Rakúska, Mexika, Írska, Maroka a Slovenska hovorili o tridsaťročnej činnosti federácie, prezentovali sa organizátori tohtoročných festivalov, diskutovalo sa o možnostiach priameho zapojenia študentov rôznych hudobných odborov do organizácie festivalov, ale aj o tom, ako festivaly pomáhajú prehlbovať vzťah mladej generácie k vážnej hudbe a pomáhajú vzájomnému spoznávaniu sa rôznych kultúr.  „Hoci už pri organizácii festivalu Šengenský poludník nespolupracujeme až tak úzko s federáciou Eurochestries, ako pri prvých ročníkoch, každoročné stretnutia sú pre nás veľkým prínosom. Nielen z hľadiska organizácie festivalu, ale aj z pohľadu orchestra Musica Iuvenalis, ktorý je hlavným organizátorom festivalov,“ povedal po návrate z Francúzska Igor Dohovič. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku sa podľa jeho slov podarilo nadviazať nové kontakty s organizátormi podobných festivalov nielen z Európy. Každoročne sa veľký dôraz v spolupráci kladie na vytváranie sietí spolupracujúcich organizácia, využívanie možností EU programov. V tomto roku sa veľký dôraz kládol na prehľbenie spolupráce s WFAO a EFAO (Svetová a Európska federácia amatérskych orchestrov) – organizáciami združujúcimi amatérske orchestre a festivaly po celom svete. Dôležitou súčasťou stretnutí boli aj rokovania s vedúcimi orchestrov a zborov z viacerých krajín  o možnosti ich účasti na Medzinárodnom festivale mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník. „Niektorých sme už na Šengenskom poludníku privítali. Ďalší by mohli byť účastníkmi v tomto či budúcich rokoch,“ dodáva riaditeľ festivalu, ktorý na prelome júna a júla prinesie klasickú hudbu v podaní mladých hudobníkov do Košíc a ďalších miest východného Slovenska už jedenástykrát.

Svjatoslav Dohovič, mediálny manažér festivalu Šengenský poludník

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore