Tlačové správy

V Košiciach spustili inovatívny vzdelávací projekt o vesmíre

Dňa 4. apríla 2019 bol oficiálne spustený inovatívny vzdelávací projekt SPACE::LAB, ktorý je podporovaný Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Jeho súčasťou sú prednášky spojené s diskusiou SPACE::TALK so špičkovými odborníkmi na vesmírny výskum a kozmické inžinierstvo. Na otváracej prednáške odznela téma Z Košíc na orbitu Zeme a ešte ďalej… a ako hlavný rečník vystúpil najskúsenejší slovenský kozmický inžinier Ing. Ján Baláž, PhD.

Vo svojej prednáške predstavil bohatú spoluprácu na prestížnych vesmírnych misiách renomovaných vesmírnych agentúr ako je európska ESA, ruská Roskosmos a čínska CNSA. Za konkrétne úspechy považoval Ing. Ján Baláž, PhD., nasledovné: „S Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) a jej sondou Rosetta Košičania pristáli na kométe, so sondou BepiColombo letíme k Merkúru a so sondou JUICE poletíme k Jupiteru a jeho ľadovým mesiacom.” Potom nasledovala diskusia s účastníkmi, ktorí sa pýtali na konkrétne otázky súvisiace s kozmických výskumom v Košiciach a samotným projektom SPACE::LAB.

RNDr. Šimon Mackovjak, PhD., hlavný koordinátor projektu povedal: „SPACE::LAB – je priestor v Košiciach, kde sa môžu odborníci a nadšenci venovať vesmírnemu výskumu a kozmickému inžinierstvu. Projekt je iniciatíva Oddelenie kozmickej fyziky, Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Cieľom celého projektu je zaujať mladých ľudí, byť s nimi v kontakte, vzdelávať ich a zapojiť do skutočných vesmírnych projektov.” 

Medzi hlavné aktivity SPACE::LAB-u patria pravidelné meetupy SPACE::TALK a súťaž SPACE::PROJECT. Slovensko, ako spolupracujúci štát s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) má viacero možností ako zapojiť mladých ľudí do tohoto perspektívneho sektora. Viac ako 50 ročná tradícia Košického kozmického programu takto inovatívne pokračuje preto, aby sa mohla ešte viac rozvinúť a zaujať nastupujúcu generáciu.

Detailnejšie informácie o projekte: 

Meetupy SPACE::TALK sú otvorené pre verejnosť a konajú sa vždy v prvý štvrtok v mesiaci. Otváracia prednáška sa konala 4. apríla 2019 na téma: Z Košíc na orbitu Zeme a ešte ďalej… Ako rečník vystúpil najskúsenejší slovenský kozmický inžinier Ing. Ján Baláž, PhD. Najbližší SPACE::TALK bude 2. mája 2019 na tému Kozmické žiarenie zblízka. Rečníkom bude vedúci Oddelenia kozmickej fyziky RNDr. Pavol Bobík, PhD.

Do súťaže SPACE::PROJECT sa môžu zapojiť študenti stredných a vysokých škôl do 15. mája 2019. Je potrebné, aby si zvolili jednu z dvoch tematických kategórií – vesmírny výskum alebo kozmické inžinierstvo a pripravili originálny projekt, cez ktorý chcú lepšie porozumieť vesmíru. Výhercovia z každej vekovej a tematickej kategórie získajú platenú stáž v SPACE::LABE, kde budú môcť pracovať pod vedením skúsených mentorov. Súčasťou stáže budú aj a 2 noci na Observatóriu na Lomnickom štíte.

SPACE::LAB je podporovaný Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) prostredníctvom Plánu pre európske spolupracujúce štáty (PECS), ktorý je financovaný vládou SR. Okrem tohto projektu na Oddelení kozmickej fyziky ÚEF SAV aktuálne riešia ďalšie dva projekty v rámci programu PECS. Ide o konštrukciu letového hardvéru pre ESA misiu JUICE a o vývoj siete na monitorovanie hornej atmosféry Zeme – AMON-net.

Všetky informácie o projekte sú dostupné na: www.space-lab.sk

Kontakt:

RNDr. Šimon Mackovjak, PhD.

Email: mackovjak@saske.sk

Mobil: +421 907 787 782

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore