Tlačové správy

Výsledky volieb kandidáta na rektora Technickej univerzity v Košiciach

Akademický senát Technickej univerzity v Košiciach na svojom zasadnutí dňa 6. mája 2019 v tajnom hlasovaní zvolil všetkými hlasmi za kandidáta na rektora TUKE pre nasledujúce funkčné obdobie doterajšieho rektora prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc.

Bezprostredne po zvolení členom Akademického senátu TUKE povedal: „Prezentovaná dôvera všetkých senátorov je pre mňa veľkým záväzkom a zároveň obrovskou výzvou do ďalšej práce. Vďaka mnohým výnimočným ľuďom, ktorí na univerzite pôsobili a pôsobia, stojí TUKE na pevných základoch a v ďalšom období by mala maximálne ťažiť zo svojich silných stránok. Budem sa snažiť pokračovať v doterajšej práci tak, aby sa sebavedomie a pozícia TUKE vo všetkých oblastiach naďalej upevňovali, aby sa k nej študenti, absolventi a zamestnanci hrdo hlásili.“

Kancelária rektora TUKE – Ing. Adrián Harčár, PhD., kancelar@tuke.sk, 0918 675 555

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore