Tlačové správy

Sudcovia Ústavného súdu SR sa zúčastňujú na konferencii a IX. petrohradskom medzinárodnom právnom fóre

Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky Jana Laššáková a Miroslav Duriš sa dnes zúčastňujú konferencie Ústavného súdu Ruskej federácie s názvom „Ústavná identita a univerzálne hodnoty: umenie rovnováhy“, ktorá sa uskutočňuje v Petrohrade. V dňoch
15. – 17. mája 2019 sa zúčastnia ďalšieho podujatia, ktorým je IX. petrohradské medzinárodné právne fórum.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore