Tlačové správy

Vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov nevynechá dôležité politologické otázky

Na dôležité politologické otázky nielen v slovenskom, ale aj európskom a svetovom kontexte sa zameria medzinárodná vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov. Podujatie pod názvom „Slovensko-Európa-Svet“, ktoré je súčasťou tradičného podujatia Košické politologické dialógy, sa uskutoční vo štvrtok 16. mája 2019. Konferencia ponúkne možnosť prezentovať svoje výstupy študentom, doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom z odboru politológia a príbuzných spoločenských a behaviorálnych odborov.

„Tento rok u nás privítame účastníkov z celého Slovenska aj okolitých štátov, ktorí otvoria aktuálne témy týkajúce sa spoločensko-politických otázok, zahraničnej politiky alebo radikalizácie spoločnosti,“ uviedol jeden z členov organizačného výboru konferencie Mgr. Tomáš Dvorský z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Hlavnými organizátormi podujatia sú Katedra politológie FF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Občianske združenie Res Publica a Fakulta sociálnych vied Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Podujatie sa koná pod záštitou rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., dekanky FF UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc. a dekana Fakulty sociálnych vied Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave doc. PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD.

Študenti, ale aj mladí vedeckí pracovníci, sa vo svojich príspevkoch zamerajú na dôležité otázky nielen z odboru politológia, ale aj z práva, histórie, sociológie, verejnej správy či medzinárodných vzťahov. „Ako napovedá názov konferencie, na aktuálne otázky sa budeme snažiť nazerať nielen zo slovenskej, ale aj zo širšej európskej či svetovej perspektívy. Budeme radi, ak tématická pestrosť podujatia zaujme aj študentov ostatných odborov, ktorých príspevok do diskusie bude vo štvrtok vítaný,“ Mgr. Tomáš Dvorský z Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/ .

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore