Košice

Po prázdninách čakajú žiakov nové učebne, telocvične i multifunkčné ihriská

Košický samosprávny kraj (KSK) využíva letné prázdniny na viaceré opravy škôl  a školských zariadení a výstavbu multifunkčných ihrísk. Na bežné opravy, realizované počas leta, vyčlenil 415 500 eur.

„Väčšina budov našich stredných škôl v kraji bola postavená v 60-tych rokoch. Počas roka prebiehajú iba drobné opravy a základná údržba tak, aby nebol narušený výchovno-vzdelávací proces. Letné prázdniny preto naplno využívame na väčšie obnovy našich škôl. Kvalita stredného školstva je našou najväčšou prioritou, no musia tomu zodpovedať aj priestory, v akých sa žiaci učia,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Kraj v lete vynovuje odborné učebne, sociálne zariadenia, ale aj fasády budov, strechy či kanalizácie. „Jednou z najurgentnejších opráv je napríklad oprava strechy na Strednej športovej škole v Košiciach, ktorá spôsobovala problémy najmä počas dažďov. Pravidelne dochádzalo k zatekaniu a tým pádom aj k poškodzovaniu fasády budovy a vnútorných priestorov školy,“ uviedol Trnka. Opravy striech prebiehajú na Strednej odbornej škole v Moldave nad Bodvou, na budove odborného výcviku SOŠ obchodu a služieb v Sobranciach, taktiež na budove odborného výcviku Strednej odbornej školy, Markušovská cesta 4 v Spišskej Novej Vsi.

Košický kraj sa snaží zvyšovať aj kvalitu vzdelávania. Po prázdninách sa žiaci Gymnázia Poštová v Košiciach môžu tešiť na nové chemické laboratórium. Na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach bude vynovená odborná učebňa.

Za 64-tisíc eur bude opravená fasáda telocvične Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi. Konzervatórium Jozefa Adamoviča v Košiciach bude mať opravenú kanalizáciu a Gymnázium Šrobárova a SOŠ vo Veľkých Kapušanoch získajú nové sociálne zariadenia.

Okrem toho kraj v týchto mesiacoch investuje aj do rekonštrukcií a výstavby športových ihrísk. Ešte pred koncom školského roka bolo slávnostne otvorené nové multifunkčné ihrisko na Strednej odbornej škole v Pribeníku a v júli otvoril kraj nové ihrisko na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej v Košiciach. Financované boli z dotácie Úradu vlády SR v rámci výzvy „Podpora rozvoja športu na rok 2018“ a spolufinancované z rozpočtu KSK. V najbližších týždňoch sa zažne výstavba multifunkčného ihriska na Gymnáziu Opatovská 7 v Košiciach, ktoré bude tiež financované z dotácie Úradu vlády SR v rámci výzvy „Podpora rozvoja športu na rok 2019“ a spolufinancované z rozpočtu KSK. Za 147 400 eur bude postavené viacúčelové ihrisko na Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi a 80 000 eur bude stáť nové ihrisko v Škole v prírode v Kysaku.

„Okrem bežných opráv či výstavby športových ihrísk pripravujeme aj väčšie investičné akcie. Jednou z finančne najnákladnejších bude rekonštrukcia  troch stredoškolských internátov, s ktorou chceme začať ešte v tomto roku,“ dodal župan.

V Košiciach, 30. 7. 2019

JUDr. Anna Činčárová

Hovorkyňa predsedu KSK

Košický samosprávny kraj

Email: anna.cincarova@vucke.sk

Tel: +421 918 766 004

 

Bežné opravy počas letných prázdnin:

ŠKOLA PREDPOKLADANÁ SUMA DRUH OPRAVY
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 13 600 € sociálne zariadenia na 2. podlaží
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 40 000 € oprava chodby na 2. podlaží
SOŠ, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany 11 000 € oprava sociálnych zariadení
Gymnázium, Opatovská 7 Košice 35 500 € oprava školskej kuchyne
Gymnázium, Poštová 9, Košice 16 700 € oprava podlahy, odpadov a rozvodov plynu – chemické laboratórium
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27,  Michalovce 20 000 € oprava odbornej učebne a garáže
SOŠ, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou 15 200 € oprava havarijného stavu strechy školy
SPŠ strojnícka, Komenského 2, Košice 35 200 € oprava telovýchovného komplexu

 

SPŠ strojnícka, Komenského 2, Košice 7 200 € Oprava podlahy v miestnosti č. 15 v objekte školy
SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 30 000 € oprava havarijného stavu strechy na budove odborného výcviku
Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice 24 600 € oprava kanalizácie školy
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 64 300 € oprava fasády historickej časti objektu školy – telocvičňa
SOŠ obchodu a služieb, Námestie Slobody 12, Sobrance 74 500 € oprava strechy a vnútorných priestorov dielní odborného výcviku
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice 27 700 € oprava havarijného stavu strechy

 

 

Viacúčelové ihriská:

ŠKOLA PREDPOKLADANÁ SUMA
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 147 400 €
SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice 76 085,74 €
SPŠ strojnícka, Komenského 2, Košice          39 000 €
SOŠ, J. Majlátha 2Pribeník 56 610,15 €
Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice 66 000 €
Škola v prírode Kysak 80 000 €
Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce – workoutové ihrisko 29 087 €

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore